Arany László: Amerikai kormánytervek 9/11-re

 

Bin Laden testvérei többször találkoztak a NASA-nál dolgozó kutató-tudósokkal, még 1987-ben. A megbeszéléseken részt vett tudósok közül ketten a nyilvánossághoz fordultak, az általuk elmondottakból derült ki, az Egyesült Államok kormányzatának határozott tervei voltak annak a bizonyos 9/11-nek megszervezésére. Nem régiben egy harmadik személy is felbukkant a színen, aki alátámasztja ezt a teljességgel hihetetlen történetet. A két megszólaló tudós egyike részt vett a kormányzat által alapított és pénzelt „Globális Megtisztítás 2000” nevet viselő tervezetben, ez körvonalazta az USA kormányzati stratégiáját globális háború kirobbantására, ezáltal pedig a népesség nagyarányú csökkentését. Greg Szymanski összefoglaló írását ismertetjük.

 

Rene Welch – saját szavai szerint -, az „ördöggel folytatott tárgyalásokat”. Ezekről a megbeszéléseiről nemrégiben hozott nyilvánosságra részleteket. Ezek szerint, 1987-ben, a saudi királyi családból származó képviselőkkel találkozott, beleértve Bin Laden két fivért is, akik határozottan állították, az Egyesült Államok kormányzatának tevékeny része volt a 9/11 előkészítésében.

Welch teljességgel elképesztő történetét először májusban hozták nyilvánosságra, a NASA tudósai pedig egyik a másik után ellenőrizték le a történet hitelességét. A minap azonban újabb illető jelentkezett, aki határozottan kijelentette, hajlandó megerősíteni Welch történetét.

Az 1987-es találkozókra a saudiakkal Arizóna Államban került sor, egy „Sedona and Pleasant Valley” nevű helyen. Minden egyes összejövetel nyolc óránál is hosszabb időn át tartott. 1987-ben Bin Laden fivérei részletes tervekkel ismerkedhettek meg, miként kívánja az USA kormányzat megrendezni a Világkereskedelmi Központ megtámadását, megadva a kezdőlépést globális katasztrófa kiváltásához, beleértve kiterjedt háborús műveletek megkezdését a Közel-Keleten.

A 49 éves Ronald Logsdon philadelphiai illetőségű lakos tanúskodását követően , aki mint tudós együtt dolgozott NASA programokon Welch-csel, és részt vett a Bin Laden fivérekkel való találkozókon is, néhány héttel ezelőtt – hosszú közjátékot követően -, Naomi Niles, sedonai lakos, szintén megerősítette a Sedonában tartott találkozók tényét.

„Így van, valóban részt vettem az egyik találkozón, még 1987-ben” – nyilatkozta Niles néhány hete sedonai otthonában, majd további részletekkel szolgált a történettel kapcsolatban, olyan dolgokról, melyekről Welch és Logsdon, mint NASA alkalmazottak, nem tudhattak.

Welch nemcsak hogy tudomást szerzett az USA kormányzat 9/11-re vonatkozó előzetes terveiről a Bin Laden fivérektől 1987-ben, hetekkel ezelőtt, Albuquerque-i otthonában, újabb ismereteket tett közzé, miszerint, amikor a NASA-nal dolgozott, Phoenixben, mint az agy fejlesztésével foglalkozó kutató, sikeresen megszerzett egy titkos számítógépes kódot, és sikerrel törte fel a kormány által létrehozott, „Globális Megtisztítás 2000” címet viselő projekt anyagát, azét a tervezetét, mely globális háború kirobbantására és a Föld népessége létszámának radikális csökkentésére irányul.

Ahogy megismerte a kormányzat ördögi terveit közel húsz évvel ezelőtt, egyúttal a kormányzat látóterébe került, és ott is maradt azóta is, Welch többször is említést tett az „ördöggel folytatott tárgyalásairól”, hozzátéve, akkoriban ha hallgatólagosan is, de támogatta az FBI és a CIA hadműveleteit, betartotta a „hallgass és maradj nyugton” elvárást, minek köszönhetően teljesen egyedül maradt.

Azonban bő tizenkét hónappal ezelőtt Welch megtörte a hallgatást, elhatározta, elmondja az amerikaiaknak mindazt, amit csak megtudott az USA kormányzatának előzetes terveiről 9/11-et illetően, tudván azt, hogy a történet tartalma meglehetősen nehezen lenyelhető pirulát fog jelenteni és „teljes képtelenségnek” fog hangzani. Úgy érezte, meg kell kockáztatni a nyilvánossághoz való fordulást, vállalnia kell az erős kormányzati reakciót, de mindenképpen figyelmeztetni kell az amerikai lakosságot.

„Ahogy előtte, azután is a nyomomban lesznek, hogy a nyilvánossághoz fordultam” – mondta Welch, akit begyógyszereztek és megvertek már számos alkalommal kormány alkalmazottak.

Mióta pedig tavaly májusban a nyilvánossághoz fordult, a kormány dühe újra ellene fordult, ugyanazokat a már korábban is megismert eljárásokat alkalmazva, mint annak idején, amikor  tanúja lett a saudiak látogatásának, beleértve a Bin Laden testvéreket is. Ám Welch, ahelyett hogy elfutott, vagy elrejtőzött volna, elhatározta visszavág, nyilvánosságra hozva egy 200 oldalnyi dokumentációt, ezúttal más sokkal részletesebb információkat is arról a bizonyos 9/11-ről, és a „Globális Megtisztítás 2000” nevű tervezettről, ezek mellett az FBI és a CIA alapvető emberi jogok megsértő ténykedéséről.

„Megneveztem a felelősöket és igazságot követelek.” – tette hozzá Welch.

Azt is elmondta, szeretné a dokumentumait és a vele történteket könyv formában is megjelentetni, onnantól kezdve, amikor még csak „katonakölyök” volt és az apja a Légierőnél szolgált, mint B-52-es pilóta, ő pedig nagyjából három éves korában döbbent rá rendkívüli érzékeken túli érzékelő- (ESP) és látnoki képességeire, olyan adottságaira, melyek felnőttként végül a NASA programjaiban való részvétel lehetőségét adták meg számára.

A 200 oldalas, eddig megjelentetett dokumentumgyűjtemény, illetve naplórészletek, bepillantást adnak az FBI zavaros tevékenységébe 9/11 kapcsán, másolatokat tartalmaz a korábban, neves személyiségekhez elküldött levelekből, akik közül számos a korábbi Clinton adminisztráció tagja volt, beleértve Hillary Clintont, de Taosban, John Paternostert, az egykori kerületi ügyvédet is; - többek között hozzájuk juttatta el Welch 1995-ben a kormányzat által megtervezett, halálos veszély jelentő információkat.

Paternoster jelenleg is Taosban gyakorolja hivatását, szavai szerint nem emlékszik, hogy valaha is találkozott volna vagy hallott volna Welchről a Bin Laden történettel kapcsolatosan.

„Ő ismer engem és az a nyomozótiszt is, név szerint Martinez, aki foglalkozott az ügyemmel” – nyilatkozta Welch pár hete egy telefoninterjú során, Új Mexikó-i otthonában. „Számos alkalommal láttam őt, és megőriztem az irodájában kapott feljegyzéseket is, csatoltam a megjelent 200 oldalas anyagban a rá vonatkozó részhez. E dokumentumot neki is átadtam. Szeretné az egész dolgot elfelejteni, minden bizonnyal fél, hogy elmondja az igazságot.”

Lehetséges további FBI és CIA megtorlásokra hivatkozva hozzátette:

„Mi a különbség aközött, hogy globális háborút vagy a népesség számának radikális csökkentését tervezik?”- fűzte tovább gondolatait Welch. „Amikor a NASA Alkalmazott Technika Központjában dolgoztam, Phoenixben, részt vettem az agy fejlesztésére és a tudat befolyásolására irányuló kísérletekben. Különböző számítógépes kódokhoz fértem hozzá és módomban állt titkos tervezetekbe bepillantást nyerni, mint amilyen a „Globális Megtisztítás 2000”, melyben körvonalaznak bizonyos stratégiai elképzeléseket, mint amilyen például a 9/11, ezek segítségével pedig globális háború indítható; emellett tanulmányozott más stratégiákat is a világ népességének jelentős lecsökkentésének különböző módjairól.”

„Nos, miután a nyilvánossághoz fordultam, a kormány dühe magasba csapott, a telefonjaim lehallgatták, és minden igyekezettel azon voltak, hogy összezavarják életemet. Abban az időszakban valóban nagyon megrémültem, hiszen jelentős erővel rendelkeznek emberek – mint én - sakkban tartására, aki túl sokat tud. Eközben egyre közelebb és közelebb kerülnek az ország végleges lerombolásához.”

„Régebben megfigyeltem, amikor csöndben voltam, békén hagytak. Amikor viszont elkezdtem beszélni, a haragjuk ismét felcsapott. Innen tudom, hogy egyfolytában figyelnek, és azt is, hogy mindig is folyamatosan szemmel tartottak.”

Welch állítása szerint, az a két bizonyos Bin Laden fivér – nem Osama -, beszámolt neki az amerikai kormányzat 9/11-e vonatkozó terveiről, még 1987-ben. Határozottan állította, az terv nem a fantázia szüleménye, se nem egy hiper-érzékeny ember képzeletének szülötte.

Logsdon, a NASA alkalmazásában állt másik tudós, aki együtt dolgozott Welch-csel, a következőképpen támasztja alá a nő történetét:

„Két Bin Laden fivér eljött valami 90 mérföldre az Arizona állam-beli Phoenixből. Teljesen váratlanul megjelentek a házunk küszöbén. Testőreik felügyeleti pontokat állítottak fel szerte az épület  körül, míg mások egyenesen az otthonunkhoz jöttek, bekopogtak  az ablakokon, bejöttek, majd felállítottak egy vetítőt. A gépkocsikíséretben érkező emberek meglehetősen rémültnek tűntek, és úgy viselkedtek, mintha élet-halál kérdése lenne az ügy” – emlékezett vissza Logsdon, aki még azt is hozzátette, abban az időben, 1987-ben, a testvérpár nem rendelkezett  9/11-re vonatkozó ismerettel.

„Ezek az emberek közölték velem, legyek nagyon óvatos, és arról is biztosítottak, a kormányzatunk tagjai megfigyelés alá helyeztek bennünket. Órákon keresztül különböző filmeket mutogattak nekünk az arabok és az Egyesült Államok kulcspozícióban lévő kormánytagjainak találkozóiról, akik az olajjal kapcsolatos dolgokat vitatták meg. Az utolsó sor arra utalt, hogy ha az arabok nem hajlandók átadni az olajat önként, az Egyesült Államok egészen egyszerűen erőszakkal veszi el tőlük. Azt is elmagyarázták, folyamatosan befolyásolták őket, kitöltetlen bank számlákat állíttattak ki velük, az olajból származó bevételt ezen a módon egyszerűen elszipkázták tőlük, így elvesztették minden ellenőrzésüket az ügyletek fölött.”

„Azután elmagyarázták, a Világkereskedelmi központ miért is lenne tökéletesen alkalmas céljaik megvalósítására. A Bin Laden fivérek azért mutatták meg ezeket a filmeket számunkra, mert egyértelműen és nagyon tisztán szerették volna érzékeltetni velünk, nekik mindehhez semmi közük, a legkisebb mértékben sem akarnak beleszólni semmiféle, az USA kormány által szított lázadásba az arab kormányok befolyásolása végett, vagy egy háború kirobbantása ürügyén.”

Visszatekintve a kormány folyamatos dühödt akcióira, Welch hallgatásának kikényszerítése végett, a tudós visszaemlékezik arra, hogy az 1990-es évek közepén egy nagyjából két évnyi időtartam volt az, ami legmegrázóbb volt számára, amikor egy ügynök beszivárgott az életébe, különböző drogok és pszichikai szerek beszedetése révén igyekezett információkat kinyerni tőle, miután bizalmába férkőzött.

„Nem volna becsületes, ha nem tennék róla említést, mennyire megrémültem akkoriban, és tudom, sok ember számára meglehetősen nehéz elhinni a történetemet, pedig az utolsó szóig igaz.” – mondta Welch, visszaidézve azokat az éveket, amikor az ügynök, név szerint Alfred Hermendorf, beférkőzött életébe és a legkülönbözőbb gyógyszerek felhasználásával igyekezett minél többet megtudni róla.

„Azonban nyilvánosságra fogom hozni az információkat és mindent megírok egy könyvben, mert ezek gonosz emberek és el akarják pusztítani Amerikát. Globális katasztrófa les ránk már a sarkon, amit majd igyekeznek természeti katasztrófának feltüntetni. Már az 1980-as években láttam a 9/11-re vonatkozó terveket. Tudom, mindez  be fog következni, hacsak Busht minél gyorsabban el nem távolítjuk a hatalomból.”

Welch és Logsdon tudomást szerzett a kormányzat eme radikális elemeiről - akiknek egyetlen célja az Új Világrend megvalósítása -, amikor együtt dolgozott velük a NASA Alkalmazott Technika Központi Intézményében Phoenixben.

Együtt több mint 100 „agytröszt” résztvevővel, Logsdon, mint mérnök és Welch, mint szakember hipnotizőr-terapeuta és egyben a vezetője a Globális Elite Tudósklubnak, azon dolgoztak, milyen technológiák kifejlesztése révén lehetne az emberi agy működését megérteni és pszichikai kapacitását kiterjeszteni. A páros munkája során találkozott, miközben a „fény és hang” nevű gépet fejlesztették, komoly megbecsülést szereztek maguknak a 80-as években, bár áttörést nem sikerült elérniük. Valójában ez volt az a tervezet, mely révén kapcsolatba kerültek a Bin Laden fivérekkel, és tették tönkre tulajdonképpen saját karrierjüket, amikor tudomást szereztek a 9/11-re vonatkozó amerikai kormánytervekről és nyilvánosságra is hozták.

„Ők (A NASA-nál) a továbbiakban nem tartottak igényt munkánkra, a Bin Laden incidenst követően azt is letagadták, hogy ismernek bennünket, hogy Rene és én egyáltalán léteztünk.” – zárta szavait Logsdon. 

 

Vissza a nyitólapra