A galaktikus Föderáció

 

Az eltérítettek beszámolóin alapuló UFO irodalom jó néhány alkalommal hivatkozik egyfajta földönkívüli szervezetre, a Galaktikus Föderációra. Feltételezések szerint valami hasonló szervezetről lehet szó, mint az ENSZ, csak galaktikus méretekben. A távérzékelési kísérletek gyakran választották célpontjuknak a Galaktikus Föderációt. A jegyzőkönyvekbe fektetett beszámolók olykor meglehetősen különös dolgokról számolnak be.

 

Részletek az alábbi jegyzőkönyvből:

 

Időpont: 1994. február 9.

Helyszín: Atlanta, Georgia

Adatszerzés típusa: 4-es, távoli monitor

Célkoordináták: 3114/0029

 

Kísérleti alany: „Sok energiát érzek, a jel határozottan erős. A fények szinte vakítók – sárga, fehér, kék. Légies anyagot érzek, simaságot. Hideget, meleget egyaránt, és kiterjedő és sugárzó energiát.”

….

„Közepén kemény objektumot rajzolok, körülvéve sárga, kék és fehér fénnyel. A fények ködösek, felhőszerűek. A középpont fémből készült, vagy fém található rajta, vagy benne.”

….

„Sok fény érzékelek, ezenkívül valami gömbformát. Tudatot is érzékelek. Egyfajta spirituális érzések ezek.”

….

Monitor: „Mozogjon a kemény objektum felszíne felé és folytassa a 4-es szintű mátrixot.”

KA: „Végrehajtom… Óh! Hatalmas energiát érzek. Érzelmi benyomás.

M: „Hagyja elhalványulni az érzést, aztán folytassa.”

KA: „Újra a kék és ködös fehér fény. Újra az a hatalmas energia. A felszínen vagyok. Hm. Ez egy hely. A kerek objektum egy bolygó lehet. Párás, ködös. A fény majdnem közvetlen felülről jön. Ammónia ízét érzem a levegőben.

A magasba törő dolgokat látok. Közelebb megyek. Most közvetlen mellette vagyok. Valamiféle kemény és fémből készült. Egy épületnek tűnik, vagy komplexumnak. Ennek az épületnek célja van, valamiféle teremtmények vonatkozásában. Látok egy bejáratot. Talán ajtó. Bemenjek?”

M: „Mielőtt ezt tenné, menjen kicsit hátrább, hogy a maga egészében láthassa a komplexumot.”

KA: „Végrehajtom… Igazán rendkívül hatalmas. Toronyszerű a legjobb kifejezés. Megkerülöm. Ténylegesen elképesztően nagy. Úgy tűnik fémből készült. Nem látok a közelben más szerkezetet, nem érzem város jelenlétét.”

M. „Rendben. Menjen be az épületbe.”

KA: „Teremtmények vannak itt. A hely misztikus. A teremtmények kopaszok.”

„Valamennyien fehér talárt viselnek. Bőrük nagyon sima, fehér, vagy majdnem fehér. Nagyon fontos helynek tűnik.”

„Humanoidok. A hely egyfajta Zen monostorra emlékeztet.”

„A teremtmények telepatikus és verbális kommunikációt használnak. Tisztán érzem, egyfajta tanácsot alkotnak. Valamiféle központosított szervezettel függ össze ez a tanács. Úgy tűnik, nem érzékelik, hogy figyelem őket. Látszólag valamiféle kormányzási ügyekkel vannak elfoglalva.

Jobban megfigyelem a tagokat. Önként vállalták ezt a munkát. Magasan becsült feladatot látnak el, elismerést jelent számukra, hogy itt lehetnek.

Kapom az információt, a tanács rendelkezik vezetővel, aki a tevékenységet irányítja. A többiek segítik munkáját. Egyfajta elnök, titkár, netán miniszterelnök.”

„Úgy látszik tévedtem, amikor azt gondoltam nem érzékelik ittlétemet. Szívesen fogadnak. Elmondják, örülnek, hogy végre mi is megérkeztünk. Mi is eljutottunk a tanácsba. Az emberi képviselet ezáltal megkezdődhet.

Most a vezetőt veszem megfigyelés alá. Egyenesen rám néz. Egy székben ül, fehér, vagy majdnem fehér talárban. Kicsit köpcös.”

„Semmiféle fenyegetést nem jelent rám. Egyfajta szellemi mesternek tűnik.”

„Most ő vezeti a tapasztalataimat. Hirtelen kivisz az űrbe. Most ott vagyok. Kívül a Tejútrendszeren, reátekintve. Pontozott vonalak fogják körül a képet, felosztva a galaxist – szektorokra.

Elmondják nekem, segítségre van szükség. Szükségük van ránk. Úgy érzem, szükségük van ránk, galaktikus értelemben, ellenállás jelentkezik gondolataimban. Sokkal erősebbek az embereknél; teljesen érthetetlen miért van ránk szükségük.

A vezető érzi ellenállásomat és figyelmemet a bolygónkra irányítja. Látom a Földet. Elmondja, hamarosan mozgalom indul el az emberek között a Föld elhagyására. Azonban egyértelmű, az emberek között sok a bűnözés és a bajkeverés. Szükségük van átalakulásra, mielőtt kirajzhatnának. Egyértelműen: az embereknek valamiféle változásokon kell átesniük, a bolygó maguk mögött hagyása előtt.”

M: „Kérdezze meg, kikkel kell mielőbb felvenni a kapcsolatot távérzékelési vagy más technikák segítségével.”

KA: „Csak a marsiakkal. Hm. Azt mondják, a földönkívüliek irányába történő kapcsolatfelvételünk be van korlátozva a marsiakra, legalábbis a közeli jövőben.”

M: „Kérdezze meg, van-e olyan információ, amit szükséges tudnunk, de még nem tudunk.”

KA: „Nagyon türelmes velem. Tudja, ez nem könnyű nekem. Elmondja, sok-sok problémánk lesz. Az egész bolygóra kiterjedő csapás, helyesebben: csapások. Politika káosz, nyugtalanság, a mostani politikai erőviszonyok tökéletes átalakulása. Jelen helyzetünkben képtelenek vagyunk megbirkózni az új realitásokkal. Nagyon határozottan rámutat, a tudatalatti szerepének megismerése kulcsfontosságú lesz az emberek számára a rájuk váró jövő elviselésére.

 

Elemzés

 

A mellékelt és a hasonló tartalmú jegyzőkönyvekből levonható a következtetés: létezik egyfajta galaktikus kormányzati szerv. Nem tudható még hogyan épül fel hierarchikusan, vagy helyileg hol összpontosul ereje, az sem, hány faj és bolygókultúra képviselteti magát ebben a szervezetben. Továbbá, az sem tudható, vannak-e olyan kulturális csoportok, melyeket nem vettek be a tagok közé, vagy akik visszautasították a tagságot. Az viszont egyértelműen világos, a földi bázisú emberi civilizáció teljes jogú tagságra készül. Ezt támasztja alá, hogy a kapcsolatfelvételi próbálkozásokat pozitívan fogadták. Meglehet, hogy a taggá válás egyik útja az lehet, ha az adott kultúra tudatosan törekszik erre, a megfelelő eszközök igénybevételével. Különös, de az is egyértelműen kiderült, a földi emberiség már rendelkezik egyfajta minimális képviselettel a föderáción belül, azonban a távérzékelési módszerekkel nem sikerült kideríteni, hogy pontosan kik is ezek a képviselők, a kísérleteink során senki más földi eredetű képviselőt nem tudtunk kimutatni.

A Föderáció tagjai igen magas szinten tudják használni tudatalatti képességeiket. Ez azt jelenti, maximálisan tisztában vannak a tudatalatti működésével – mind fizikai, mind asztrális síkon. Továbbá, a Föderáció tagjai úgy gondolják, az emberiségnek jelentős előrelépést kell tennie a tudatalatti működésének megértésében, ez  egyfajta előfeltétel a földi emberek teljes képviseletéhez a galaktikus életben.

Talán nem könnyű ráérezni mennyire fontos a tudatalatti működésének alapos megismerése. Egy sereg ülést kellett végrehajtani, míg ez világossá vált. Feltehető, a kísérletben résztvevők technikájának javulása tudatalattijuk tudatos használatában egyfajta kulcs lehet a Galaktikus Föderációval való kapcsolatfelvételkor. Azonban nem sikerült igazolni mennyiben érvényes az előző állítás általánosságban. Az viszont egyértelmű, a tudatalatti használatában való tökéletesedés nem egyfajta általános távoli követelmény a Föderáció részéről, amit teljesítenünk kell. A tudatalatti használata képességének széleskörű növelése létfontosságú és sürgető feladat. Továbbá, úgy tűnik, az emberiségnek mihamarabb meg kell vizsgálnia a tudatalattit egy sokkal praktikusabb és tudományos szempontból, sokkal inkább, mint egyfajta összefüggéseiből kiragadott álláspontot képviselni, a kettősség lencséjén át tekinteni a világra, mint fizikai és nem-fizikai realitásra. Véleményem szerint, amíg ki nem tudjuk nőni ezt a fajta rövidlátást, valószínűleg meg fogunk maradni viszonylag primitív társadalomként, és a galaktika hátsó udvarába kerülünk planetáris-kulturális szempontból.

Az UFO-eltérítések irodalmában gyakran találkozunk idegenek és emberek közötti interakciókkal, melyek témája a Földre leselkedő bolygóméretű problémák. A bajok gyökere ökológiai és nukleáris természetű, a gyakoriság pedig, ahogyan ezek a figyelmeztetések minduntalan visszatérnek, elgondolkoztatásra kell hogy kényszerítsen bennünket.

A kapcsolatfelvételi kísérletek a Galaktikus Föderációval egyértelműen alátámasztották, a jelzett események valóban bekövetkeznek. A kutatás jelenlegi szintjén még nem világos, hogy ezen problémák miként kapcsolódnak az emberiség kivándorlásához a Földről.

Munkánk jelenlegi állása alapján levonható a következtetés, rendkívül fontos a további adatgyűjtés; sok-sok információra van szükség ahhoz, hogy pontosan értelmezhető legyen az a rendkívül összetett helyzet, amivel találkoztunk. Elgondolkoztunk azon is, milyen naivak voltunk a kutatások megkezdésekor. Az ötlet, hogy mindösszesen csak beazonosítjuk a repülő csészealjakat használó idegeneket, mostanra már szinte nevetségesen kevésnek tűnik fennmaradásunk szempontjából.

Mi emberek, változunk. Tanúi leszünk hogyan pusztul el saját planetáris otthonunk. Hosszú időn át és komoly nehézségekkel kell szembesülnünk. Habár érnek majd csapások, mégsem válunk kiüresedetté. Közösen, tanulni fogunk a hibáinkból, és fajunk újra felemelkedik. Legközelebb már nem az élet elpusztítói leszünk, hanem megmentői és óvói világunknak.

A Galaktikus Föderáció nem fog bennünket megmenteni. Ha a szürkéket nem mentette meg az önpusztítástól, miért mentene meg minket, embereket? Azonban látva, hogy a szürkék tanultak a saját múltbeli hibáikból és a Föderáció egyik legjelentősebb faját alkotják, a nehézségeket követően az emberiség előtt is ott fog állni a felemelkedés útja.

Az emberiség a Galaktikus Föderáció jövője szempontjából igen fontos szerepet fog betölteni. Előtte azonban teljesen egységessé kell válnunk, hiszen nem vehetik fel a kapcsolatot egyik vagy másik kormánnyal, hanem csakis az egész emberiséggel.

Várnak ránk.

 

Vissza a kezdőlapra