Tesla Végítélet fegyvere és a japán Aum szekta

 

 

(fordítás: David Guyatt cikke alapján - 2005)

 

 

 A titkos katonai programokról szóló beszámolókat rendszeresen olvasók számára bizonyosan ismerősen cseng a HAARP-Projekt neve. Az északi mágneses pólus közelében felállított antennaerdővel hivatalosan a felsőlégkört kutatják, azonban szakértők már többször is rávilágítottak, a HAARP lényegében fegyver, mellyel az időjárás-befolyásolástól, a légkör egyes részeinek megsemmisítésén át, tömegek viselkedésének megváltoztatása, gigászi elektromos viharok, és hatalmas vulkánkitörések egyaránt kiválthatók. Szó esett orosz „párjáról” is, de arról szinte alig tudunk valamit, hogy a japánok sem akarnak lemaradni.

 

Mióta először hallhattunk a japán Aum Shinrikyo szekta szarin gázzal végrehajtott támadásáról a tokiói metrójáratokban, szinte minden elképzelhetővé vált. A szekta neve és tevékenysége ekkoriban került először a köztudatba. Néhány újságíró és független tudományos szakértő fáradtságot nem kímélve utánajárt az Aum szekta titkos tevékenységének, majd nyilvánosságra hozta a szekta más társaságokkal összefűződő, szerteágazó kapcsolatait

Hideo Murai - jobbról.

Az általuk végrehajtott nyomozások eredményeként derült ki, az Aum szekta igencsak érintett futurisztikus, ítéletnapi fegyverrendszerek kutatásában és kifejlesztésében, melyek mellett a manapság ismert atomrobbanófejes rakéták puszta gyerekjátékok. Ezek a fegyverrendszerek - a bizonyítékok szerint -, rendkívül fejlettek, és természetesen hivatalosan „nem léteznek” a hadseregek rendszerbe állított eszközei között. A „nem létező” fegyverek felölelik a világ kieső vidékein tesztelt Tesla-féle elektromágneses impulzusfegyvert, földrengésfegyvert, valamint plazmafegyvereket.

A gyanakvást ilyen fegyverek létezésére a rendkívül erős földrengések sorozata, különös tűzlabdák, légköri fényjelenségek és hasonló, kezdetben nyugat-Ausztrália térségében, majd szerte a világon észlelt, különleges jelenségek alapozták meg. A kutatók munkájából az derült ki, hogy az 1995-ös, Kobe városát elpusztító földrengés sem a „véletlen műve” volt. Ez a földrengés vezetett a Tokiói Tőzsde összeomlásához, majd később, ennek következményeként az angliai Barings Bank összeomlásához. Olyan ismeretek birtokába jutottak, melyek szerint a kobei földrengést lézer-energiával, impulzus-módban működő, földrengésfegyverrel váltották ki.

Shoko Asahara, az Aum Shinrikyo szekta guruja.

Mindezeken túl, az Aum szekta karizmatikus guruja, Shoko Asahara, megjósolta a kobei földrengést mindössze kilenc nappal az esemény bekövetkezte előtt. 1995. január 8-án egy rádióműsorban Ashahara kijelentette: „Japánt földrengésfegyverrel végrehajtott támadás fogja érni 1995-ben. A legvalószínűbb hely Kobe.” Hideo Murai, az Aum Shinrikyo szekta néhai tudományos és technológiai minisztere szintén osztotta ezt a nézetet. Murai - akiről azt mondják, a legintelligensebb japán volt, aki valaha élt -, a Yakuza által szervezett bérgyilkosság áldozata lett, nem sokkal azután, miután külföldieknek is előadta nézeteit.

Murai nevezetes állítását 1995. április 7-én tette a Külföldi Levelező Klub által szervezett sajtókonferencia keretében. A kobei földrengésre vonatkozó kérdés megválaszolásakor Murai kijelentette: „Igen nagy a valószínűsége annak, hogy a földrengést mesterségesen váltották ki, elektromágneses energia felhasználásával, illetőleg, valaki olyan eszközt vethetett be, mely képes a földalatti erőket manipulálni.” Az Aum vezetőségének meggyőződése, hogy a kobei földrengés háborús tevékenység részét képezte: „Kobe városát meglepetésszerű támadás érte…”, állítják, hozzátéve: „a várost kísérleti malacnak használták”.

A Soka Gakkai logója.

Az Aum rendkívüli érdeklődését a tömegpusztító fegyverek iránt - beleértve a kifinomult földrengés- és plazmafegyvereket - kellően komolyan vették ahhoz, hogy az USA Szenátusának Nyomozati Állandó Albizottsága vizsgálatot kezdeményezzen. Az eljárást Sam Nunn szenátor vezette, s a bizottság öt hónapot töltött több száz interjú rögzítésével mind „kormányzati mind magán körökből”. A gyűjtött információk felölelnek szigorúan titkos, az USA titkos szolgálatai által gyűjtött anyagokat is. Tapasztalataikat 1995. októberében hozták nyilvánosságra egy százoldalas jelentés keretében, az Aum szektáról.

A Nunn jelentés, azonkívül, hogy felfedte az Aum szekta széles nemzetközi kapcsolatrendszerét, támogatottságát, az 1 milliárd USA dollárt meghaladó éves költségvetését, rámutatott a szekta különleges érdeklődésére a Tesla-féle fegyverek iránt. A szenátusi jelentés említést tesz az Aum szekta tagjainak a New York-i állomáshelyű, Nemzetközi Tesla Társaságnál tett látogatásáról, ahol lehetőségük nyílt a tudós számos könyvét, szabadalmát és iratát áttanulmányozni. A vizsgálóbizottság egyik tagja a Szenátus nyomozóinak elmondta, az Aum érdeklődése főként Tesla „rezonancia frekvencia” kísérleteire irányult, majd hozzátette, „Tesla kísérleteket hajtott végre földrengések keltésére”. A jelentés kihangsúlyozza Tesla is állítását: „…ezzel a technikával ketté tudja szakítani a világot.”. Ez a megdöbbentő kijelentés szoros párhuzamot képez a az egykori Szovjet vezető, Hruscsov, a Központi Bizottság előtt tett megjegyzésével: „…az új osztályt képező szovjet szuperfegyverek megjelenése eltörölheti az életet a Földről, ha korlátozás nélkül, a maguk teljességében vetjük be őket.”

Kobe látványa az 1995-ös földrengést követően.

Végül, de nem utolsósorban, a szenátusi jelentés említést tesz a „Tesla által az 1930-as években fejlesztett sugárfegyverekről, melyek igazából részecskegyorsítók voltak”, s azt állították róluk, „képesek voltak lelőni egy repülőgépet 330 km-es távolságból”. Tesla 1943-as halálát követően az USA kormánya lefoglalta a jegyzeteit és kísérleti eredményeit - nemzetbiztonsági megfontolásból -, és valamennyit zárolta. Ennek a hihetetlen zseninek bizonyos munkái a mai napig a legszigorúbban őrzött titkot képezik háromnegyed évszázaddal a halála után.

A New York-i látogatásukat követően az Aum szekta tagjai felkeresték a belgrádi Tesla Múzeumot is. Itt végzett kutatásaik részben a „Tesla tekercs” megismerésére irányult, egy eszköznek, mely képes az elektromos áramot megváltoztatni. Továbbá, megismerték Tesla munkásságát a „Nagyfrekvenciájú áram átvitelére és a hullámok erősítésére vonatkozóan; ezekről a technikákról jelentette ki Tesla, hogy alkalmasak szeizmológiai zavarok keltésére.”

Nichiren, a 18. századi japán próféta.

 Habár rendkívül érdekes és sokatmondó, még sincs lehetőség teljes részletességgel beszámolni itt az Aum Shinrikyo ideológiai hátteréről. Azonban fontos megjegyezni, a szektát közös szál fűzi halálos ellenségükhöz, a militáns Soka Gakkaihoz.  Ez utóbbi valóban jelentős és erős japán vallási szekta, a 15 milliót is meghaladó taglétszámmal és stabil támogatóval. A szekta a japán hétköznapi élet minden részére hatással van, továbbá, a veterán Jack Amano riporter szerint, „alvó sejtekkel” rendelkezik, melyeknek tagjai bármikor akcióba léphetnek bármelyik kormányhivatalban. Minden jelentős japán üzleti vállalkozásba beszivárogtak - állítja Amano. Továbbá, az említett szektának komoly befolyása van japán külpolitikájára.

Mindkét szekta tanításának részét képezi a kataklizma, Nichiren,  a 18. látnok szerzetes nyomán. A doktrína leszögezi, egyfajta apokaliptikus „végső háború” kerül majd megvívásra a „nyugati kereszténység és az iszlám világ között”. Szintén ismert a „100 éves háborúra” vonatkozó jóslat, mely a II. Világháború kezdetével esik egybe, s a háttérben folyamatosan zajlik, annak ellenére, hogy a nyilvánosság előtt mást mondanak.

 

Az orosz medve belépése

Az 1990-es évek elején, Ashara és barátai az Aum vezetőségéből jelentős kapcsolatok kiépítését kezdték meg a volt Szovjetunióval. A kapcsolatokat a legmagasabb szintre fejlesztették, egyezményt írtak alá, ebben az oroszok vállalták, hogy korszerű fegyverekkel látják el az Aum szektát. Nem okozott meglepetést, hogy amint a toll a papírhoz ért - az orosz kormány valamint a japán kormány képviselőinek részéről -, az egyezmény ratifikálása céljából, a Soka Gakkai feljogosítva érezte magát, hogy felújítsa az ellenségeskedést riválisával szemben. Ez vezetett, Amano szerint, a hírhedté vált tokiói gáztámadáshoz. Vádaskodások hangzottak el a világ minden részéről - a támadás jogossága mellett vagy ellene -, miközben az Aum szekta addig elért befolyása összeomlott, miközben a Soka Gakai egyedül maradt, vezető pozícióban.

Samuel Nunn szenátor.

A Nunn-féle jelentés egyértelművé teszi, hogy az Aum szekta szelektív módon kiválogatva orosz tudósokat, saját oldalukra állította őket. Különösképpen fizikusokat, kémikusokat, biológusokat és más, fejlett katonai fegyverrendszerek kifejlesztésén dolgozó szakembereket vettek célba. A Szenátusi jelentés azt is határozottan kijelenti, az Aum szekta tervei megvalósulóban voltak, miszerint gáz-lézert kölcsönöznek orosz szerződő-társaiktól  plazmafegyver-kutatási célokra; az egyik, a lézert üzemeltető tudósok közül, Oleg Lobov, Jelcin elnök közeli bizalmasa volt. Lobov igen jelentős összeget kapott szolgálataiért. Az összeg valahol 900 millió USA dollár körül mozgott. Az is nyilvánvaló, hogy az Aum jelentős támogatásban részesült különböző orosz titkosszolgálatoktól is, „Vitalij Szavickij, az orosz Duma vallási ügyekért felelős bizottsági elnöke” szerint. Az Aum titkosszolgálati kapcsolatai elérték Toshio Yamaguchit, a japán titkosszolgálatok vezetőjét is - és állítólag egy Soka Gakkai szövetségest is.

 

Tesla fegyverek?

Az igazi kérdés azonban a következő: valóban létezik hatékony Tesla-féle földrengésfegyver? A hagyományos tudományos bölcselet szerint a válasz kategorikus: nem. Azonban sokan fogalmazzák meg kétségeiket azok közül,  akik valamiféle speciális ismerettel rendelkeznek, de mások, főleg konvencionális tudósberkeken belül, pusztán berozsdásodott konzervatív reflexek alapján még a lehetőséget is tagadják.

Oleg Lobov

Mindezek ellenére az elektromágneses impulzusfegyverek és plazmafegyverek gyorsan túlhaladták a megtévesztő: „nem halálos” elnevezés kategóriát, egyértelműen Tesla munkásságának köszönhetően, hiszen felelős beosztású amerikai védelmi szakértők és vezető fegyverkutató laboratóriumok élénk érdeklődést tanúsítanak a „Irányított Energia Fegyverek” iránt. A kutatások mindezek mellett felölelik a rádiófrekvenciás- és a részecskefegyvereket, légi- és űrbázisú irányított energia fegyvereket, valamint, sok egyéb között, az irányított energia fegyvereket hatását az embereken. Érdekes újságcikkben - melyet egy ausztrál védelmi szakértő, Carlo Kopp tett közzé -,  részletes beszámolót olvashatunk az „elektromágneses bombáról”. Az e-bomba - írja Kopp -, hatalmas rombolási képességekkel rendelkezik, „…olyasmi lehet közelről megtapasztalni robbanását, mint közvetlen szomszédságában tartózkodni egy hihetetlen erejű villámcsapásnak.” (A balkáni, illetve az iraki háború idején - egyesek szerint - bevetésre is kerültek, azonban hivatalos források ezt soha nem erősítették meg.) 1996. február 27-n Pekingben, egy rádióadás keretében elhangzott, hogy a modern részecskefegyverek és energiatechnológiák állítólagosan „sokkal nagyobb pusztító erővel rendelkeznek, mint a „haláleső’.” A műsor az egyik fegyvert „mennydörgéshez” hasonlította, hozzátéve, amikor kifejti hatását a céltárgyon, szabályosan elpárologtatva azt, mintegy 8000 Celsius fokos hőmérséklet keletkezik. Nem sokkal később rádiókommentárt fogalmazott meg a vezető orosz tudós, Borisz Belickij, az Oroszország Hangja nevű rádió műsorában, 1997. február 24-én. Belickij egy, a mikrohullámú generátorok orosz katonai alkalmazására vonatkozó kérdésre válaszolva határozottan kijelentette, „ezek képesek plazmoidokat előállítani, melyek lényegében plazmabuborékok…”

A hátborzongató hasonlóság ellenére, melyek a manapság megfigyelhető különleges fényjelenségek, valamint az irányított energia fegyverek és a majd 100 évvel ezelőtt Tesla által végzett - nyilvánosságra hozott - kísérletek között fennáll,  senki sem beszél. Tesla, úgy tűnik, megtestesíti az Orwelly „nem személy” kategóriát a fegyverzetkutatásokat végző tudományos közösségben. Valójában az ő titkos kutatási anyagait porolták le és valósították meg szép csendesen?

Az irodalmi források részletes tanulmányozása segít minket közelebb jutni ennek a hihetetlen lángeszű feltalálónak, a korát messze megelőző Teslának,a megértéséhez. Szerb-horvát területen született, az egykori Jugoszláviában, később kivándorolt az USA-ba, ahol letelepedési engedélyt kapott. Manapság - azok a munkái, melyeket nem őriznek a nemzetbiztonsági szolgálatok hétpecsétes titokként -, újrafeldolgozáson esnek át, habár nem a hivatásos tudósok által. Élete során csak elég későn kapott elismerést egy másfajta váltóáram felfedezéséért, a foszforeszkáló fényért és a távirányítású robotokért. Mindehhez hozzá kell tenni, kíváncsi és nyughatatlan agya a valóság ennél sokkal szélesebb és mélyebb tartományát ostromolta.

Az 1890-es évek végén Tesla „villámszóró gépet” épített Shoreham-ben, Long Islad szigetén, New York Államban. A program megvalósítása érdekében társult egy bizonyos J.P. Morgan bankár-vállalkozóval. A szerkezet egy 60 méter magas toronyból állt, megkoronázva egy 55 tonnás, 23 méter átmérőjű fémkupolával. Tesla meg volt róla győződve, a gépe úgy fog működni, ahogyan azt előre látta. Korábbi kísérletek során Coloradoban véletlenül elpusztította a Colorado Springs-i Elektromos Művek generátorát.

Az egykori amerikai ezredes és rakétaspecialista, T.E. Bearden megbízta Teslát találmánya kidolgozásával, melyet egyszerűen csak „Tesla Howitzernek” emlegetett. Ez a berendezés - Bearden állítása szerint -, képes volt elektromos energiát nagy távolságokra továbbítani bármiféle kábel nélkül. Maga Tesla vitatta, hogy ez az eszköz képes lenne teljes hadseregeket és repülőgépek ezreit több száz mérföldről megsemmisíteni. Az említett szerkezet skalár-hullámokat használt, pontosan úgy, mint ahogy az írás elején említett földrengésfegyverek is. Bearden munkásságára azonban sokkal inkább úgy tekintenek, mint teoretikus, semmint praktikus. Tesla állítása szerint felfedezései nemcsak hogy megvalósíthatók, de igen messze mutatók. A tény: számos egzotikus fegyver-elképzelése valósult meg a múlt században - legalábbis figyelemre méltó. És azt a tényt sem szabad elfelejteni, hogy terveinek egy részét nemzetbiztonsági hivatalok őrzik hétpecsétes titokként.

Ha ilyen fegyverek valóban léteznek, és bizonyos helyein bolygónknak ki is próbálták őket - miként azt az újságíró Archipelago és mások is megírták, akik követik az eseményeket -, akkor szilárd bizonyíték lehet a kezünkben a szokatlan földrengések és földfelszíni események magyarázatára. A kobei földrengést, habár igen érdekesek a háttér információk, óvatosan kell kezelni. Az Aum szekta gurujának jóslata akár geológiai előrejelzés is lehetett. Azonban a manapság megfigyelt kiemelkedően magas földrengés-gyakoriság, a Föld legkülönbözőbb pontjain megfigyelt és nagy károkat okozó, ismeretlen eredetű fénygömbök, legalábbis elgondolkodásra kell, hogy késztessenek. Mindezek a jelenségek Nyugat-Ausztráliából indultak ki, kicsit több, mint tíz évvel ezelőtt.

 

Tesla-fegyvereket tesztelnek az Isten háta mögött?

1995-ben a brit születésű Harry Mason geológus/geofizikus, rendkívül különös és megmagyarázhatatlan földrengés-jelenségre bukkant, mely Nyugat-Ausztrália nyitott területein dübörgött végig két évvel korábban. Az esemény 1993. május 28-án, 11.03-kor történt, apicentruma közel esett a Banjawarn-i birkatelephez, a Leonora-Laverton vidéken, Perth-től északra. Az esemény 3.7-es erősségű volt a Richter-skála szerint, és a legelső, amit valaha is feljegyeztek Ausztrália e részén. Mason, aki tökéletesen ismerte a vidék geológiáját, vizsgálódni kezdett, vajon a jelenséget nem meteor-becsapódás váltotta-e ki. Ennek megfelelően kezdett adatokat gyűjteni.

Harry Mason

A szemtanúk tűzgolyót láttak átrohanni az égen mindössze néhány perccel a váratlan rengés előtt. A tűzgolyót fényes kék villanás követte, majd  rövidesen kipattant a 3.7-es földrengés. Ezek után „félgömbszerűen narancsos fény borult a tájra, ezüstszínű pásztákkal átszőve, emelkedett a csapás sújtotta térség fölé.” Ami a legfantasztikusabb, a narancsos fénykupola teteje megfigyelhető volt jó két óra hosszán keresztül, aztán hirtelen szétfoszlott, „mintha valaki lenyomott volna egy kapcsolót”.

Mason alaposan kikérdezte a szemtanúkat, minek köszönhetően jelentős ellentmondásokra bukkant meteor-elméletével kapcsolatban. A tűzgolyó hangját ugyanis az előtt, lehetett hallani, mielőtt fej fölé ért volna, ez pedig egyértelműen arra utal, a hangsebességnél lassabban haladt. Miközben a meteorok átlagos légkörbe-lépési sebessége 37.000 km/h. Mason zavarba jött. Továbbá, az objektum semmiféle csóvát nem húzott maga után, nem szakadtak le róla kisebb darabok, és úgy tűnt, mozgásának iránya felfelé hajlott, mielőtt szem elől vesztették északi irányban. Mindezek mellett, a tűzgolyó „tüzes,  gömbhéjszerűen szétterjedő fehéres-kékes-.sárgás fényt” bocsátott ki, „viszonylag kis magasságon repült”, és „pulzáló sivító dübörgést” hallatott, hasonlatosat egy dízelmozdonyhoz. Néhány szemtanú egyenesen úgy értelmezte az  eseményeket, mintha egy Jumbo jet szállt volna el a feje felett, vagy légi szerencsétlenséget látott volna. Az érintett terület felett végzett légi felderítés sem krátert, sem légikatasztrófa nyomokat nem tudott kimutatni.

A Leonora vidék. Itt található Banjawarn is.

Amint minden részletre kiterjedő kutatása folytatódott, Masonban egyre határozottabb képet öltött: a Banjawarnban történt eseményt nem okozhatta meteor. Ekkoriban gondolatai akörül a különös csoport körül kavarokogtak, mely a Banjawarni birkatelepet kibérelte 1993 áprilisának végén. Kiderült, az Aum Shinrikyo képviselői voltak azok, akik 1993 áprilisának elején megérkeztek a telepre, és egyezkedni kezdtek a telep megvásárlásáról, mindössze öt héttel a földrengést megelőzően. 1993 májusában további négy Aum szekta tag érkezett a területre, többek között egy atomfizikus is. 1993 szeptemberében Shoko Ashahara guru is a telepre érkezet kíséretével, s néhány hétig ott is maradt. Ezalatt az idő alatt néhány teljesen szokatlan geofizikai vizsgálatot végeztek az Aum tudósai szerte Banjawarn környékén.

Ezek a „furcsaságok” érintik az Aum szekta titkárát, Kiyode Hayakavát is. Miközben a Banjawarni állomáson tett látogatást, végrehajtott egy kiterjedt elektromágneses tesztsorozatot elektronikai eszközökkel. Az adatokat laptopjába tárolta. Hayakava a történet egyik kulcsszereplője. Rendkívül jó szerződéses kapcsolatai vannak Oroszországgal, nem kevesebb, mint 21-szer utazott oda, rendszeresen találkozott az orosz titkosszolgálat vezetőjével. Hayakava ötlete volt kibérelni a birkatelepet, mindössze néhány héttel az elektromos jelenségek és a felszín megrázkódása előtt.

Az Aum szekta történetét kutatva, Jack Amano újságíró meggyőződése, hogy Hayakava oroszországi utazásai nagy nyereséggel zárultak: „Az Aum orosz tudósai pontos részletekkel szolgálhattak a tervekről és az elméleti háttérről egy sokkal hatékonyabb ’végső fegyverrel’ kapcsolatban, mint amilyent Ashahara megjósolt.” Továbbá, az Aum komoly erőfeszítéseket tett a kapcsolódó amerikai fegyverek adatainak megszerzésére, hackerek felhasználásával, érzékeny USA adatbázisokba kíséreltek meg behatolni. Így, japán kormányzati segítséggel, orosz technológiai háttérismeretekkel és japán nemzetközi nagyvállalatok igen fejlett technikai eszközeivel, egy rendkívül veszedelmes szuperfegyvert fejleszthettek ki - teljesen titokban.

Ezenközben, Harry Mason geológus olyan információk birtokába jutott, melyek elgondolkodásra késztették. Szokatlan módon, mindössze néhány kilométerre Banjawarntól, Lavertonban, katonai bázis található. Mason elmondása szerint, a katonai telepet ábrázoló, a sajtó birtokába jutott fotókon, pontosan ugyanolyan antennarendszer látható, mint az alaszkai HAARP programé. (Nagyfrekvenciás Aktív Magas-légkör Kutatási Projekt). A HAARP az elmúlt néhány évben kapott különleges figyelmet, az erős média-érdeklődét követően, hiszen felépítésében erősen hasonlatos Tesla kísérleteihez. Mason egyik korábbi beszámolójában a következőket írja: „egyvalami biztosnak tűnik, valaki a Leonora-Laverton térséget használja saját céljaira, privát teszt-területeként.” Magánbeszélgetésben az amerikai Szenátus nyomozóbizottságának vezetője, Dan Gerber tájékoztatta Masont arról, hogy az Aum szekta nukleáris bombákat fejlesztett ki, és egyfajta „pusztító” programon dolgozik, ennek része a „földrengés-indukciós fegyver megteremtése”.

Kutatási munkáját folytatva Mason jelentős mennyiségű adatot gyűjtött össze „fénycsóvákról”. Ezek a ragyogó fénycsóvák az égen láthatók, olykor, meghatározott időközönként. Őt idézve idézve: „narancssárga fénycsóvák, fényes fehér pászmákkal és élénk kékesfehér energia-kisülésekkel” - mindez Ausztrália legritkábban lakott területein. Egyes megfigyelések további részleteket közölnek, ideértve a „diffúz, narancsszínű energia ’cilindereket’, melyek aláereszkednek és a talajba csapódnak, miközben a szemtanúk feletti felhők a legkülönbözőbb egzotikus színekben ragyogtak fel.” Ezek a fénycsóvák, egyes szakértők szerint, egyértelműen a skalársugár-fegyverek „kézjegyei”. Mindezeken felül, további megmagyarázhatatlan „tűzgolyó” jelenségeket írtak le, 1995. május elsején pl. éppen Perth felett robbant fel egy, a detonáció erejét szakemberek 1 megatonnára becsülték. A váratlanul felbukkanó tűzgolyók és a felbukkanásukat követő heves robbanások 2004 végén és 2005 első felében különösen felszaporodtak, s szinte az egész Föld bolygóra kiterjedtek.

 

Az USA Haditengerészete is érintett?

Mason további vizsgálódásainak egyike Nyugat-Ausztrália dél-keleti részét, a Nagy Homoksivatag vidékét érintette. Ezen a tájon teljesen ismeretlen volt bármiféle földrengés, egészen 1970-ig, amikor is 173 rengés következett egymás után, a leggyengébb 3-as erősségű volt. A legtöbbjük 1970 márciusa és októbere között mutatkozott. A rezgések epicentrumai pontosan 10 km-es távolságokban követték egymást, nyolc vonalon dübörögtek végig, minden egyes vonal 50-70 km hosszú volt. A későbbiekben több hasonló jellegű rengést is megfigyelhettek. Mason 1995-ös vizsgálatai idejére további 246-ot. Kommentárja szerint ezek „abnormálisan szabályosak”, majd meggyőződésének ad hangot: Ausztrália területét titokban felhasználják skalár-elektromágneseses fegyverek kikísérletezésére. Mason eredeti elképzelése szerint ezen tesztek kivitelezésének hátterében az orosz KGB áll - vagy talán inkább a franciák. Azonban a legújabb adatok arra utalnak, a skalár-elektromágneses fegyverek kipróbálása mögött a szigorúan titkos amerikai Navy Exmouth Peninsula Tx facility is állhat. Az USA haditengerészetének érintettsége több mint érdekes.

Ők hívták életre a „Prime Argus” programot, lényegében a HAARP elődjét. Az Argus tervezet keretében három atombombát robbantottak fel a Van Allen övezetekben, azután megfigyelték a következményeket. Kutatók, akik igyekeznek az Argus utódjáról, a HAARP tervezetről minél többet megtudni, állítják, ez utóbbi egy rendkívül kifinomult fegyverrendszer, mely szerepet kap a bolygóméretű rakétavédőpajzs megteremtésében.

Egy meteor-keltette tűzgolyó (2003.10.03 - Jon Burnett felvétele, Kelet Wales, Egyesült Királyság). Jól látható a csóva és a robbanás. A földrengésfegyver tűzgömbje nem vet csóvát és nem mutatja robbanás jeleit sem.

A HAARP rendszer megvalósítása mögött Bernard J. Eastlund  tudományos szabadalma állt. Elképzelését már korábban titkosították, Eastlund munkája jelenleg már részleteiben elérhető a kutatók számára. Akik éltek e lehetőséggel, arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy a HAARP tervezet lényegében„időjárás befolyásolásra” is alkalmas. Eastlund - igazából - Tesla munkásságának jelentős részét felhasználta koncepciója kidolgozásához; ezt a momentumot nem is tagadta. Továbbá, a Prime Argus program leírásában egyértelmű utalásokat találhatunk a rendszer „képességére, földrengések kiváltására”.

Azonban Tesla földrengéskeltő berendezésének, és további borzalmas, tömegpusztító fegyvereknek léte - bármily hihetetlen rombolóerővel bírnak is -, eddig nincs bizonyítva. A tények viszont makacsul tartják magukat, miszerint jelentős katonai kutatásokat végeztek ilyen jellegű berendezések kifejlesztése terén. Ki tudja, talán mindezt meg is valósították Tesla felfedezéseit követően 100 évvel? Az átlagos emberek nagy tömegeit kizárják a fegyverkutatások titkos világából, s nem marad más számukra mint a kutatás, illetve a spekuláció.

A természeti katasztrófákat utánzó fegyverek rászabadítása a világra egyenlő Pandora szelencéjének felnyitásával, és talán éppenséggel ezért, komoly értéket jelent napjaink túlélési politikai doktrínájában, az „én nem csináltam semmit”, látszat fenntartásában. A tény, hogy az Aum szekta valójában érdeklődést tanúsított igen fejlett orosz fegyverek iránt, hogy Japán az újrafegyverkezésen dolgozik a „Kínai fenyegetés” ellensúlyozásaképpen - így a stratégiájuk még alátámasztható is lenne, még a Nichiren próféta kétségbeejtő és baljós látomásai ismeretében is - azonban figyelmen kívül hagyják a bölcs próféta szavait a Soka Gakkai és a japán militarista erők, valamint az ipari és a titkosszolgálati komplexum.

Akárhogy is, senki nem tagadhatja, miféle jelentős előnyök származnának az USA számára az elektromágneses fegyverek birtoklásából, nem szabad megfeledkezni az amerikai-japán-orosz rakétavédelmi pajzsról sem, melyet könnyedén át lehet kapcsolni védelmi állásból támadóba. Ha közel vagyunk a fegyverek új osztályának megteremtéséhez, melyek oly mértékű pusztító erővel  rendelkeznek, ahogyan az Hruscsov közel fél évszázaddal ezelőtt felvázolta, nem kellene ez esetben a széles rétegeket legalább részben tájékoztatni arról mire fordítják adókban befizetett dollár százmilliárdjaikat? Úgy tűnik, nem. Mint eddig mindig Joe és Jane, a városlakók, ártatlanul lehunyják szemüket, úgy tesznek, mint akik a „vakság” mesterei, miközben libajárással belépkednek egy „Büszke, Új Világba”.

1896-ban egy kísérlet során Tesla véletlenségből földrengést váltott ki tucatnyi tömbházban, New Yorkban. Erről az eseményről később Tesla így beszélt: „a hatás kiváltásához már egy zsebbe csúsztatható eszköz is elegendőnek bizonyult.”  A helyi rendőrség megszállta a laboratóriumát, az egyik nyomozó felkapott egy kalapácsot, és ripityára verte az oszcillátort, véget vetve a pokoli zűrzavarnak.

A közösségi érzés eme szimpla megnyilvánulása sajnos rettenetesen hiányzik mai világunkból…

 

Vissza a nyitólapra