A "kezdet és vég", a "miért" és a "van-e miért" kérdéskör

Univerzum, Evolúció, Tudat

Moderátorok: Gabe, dkj, aranylaci

no avatar
User

golyho

Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: golyho » 2011.11.22. 10:31

VÉGTELEN

 A végtelen meg nem értése (beláthatósága) abból adódik, hogy az agy véges számú sejtjei zárt térben helyezkednek el. Az agyban keletkező gondolat (ez nem anyag!) azonnali rezonanciát vált ki a szomszédos agyakban, a Föld másik részein, a Tejút másik részein, az Univerzum másik részein, a végtelenben is. Ergo: sebessége végtelen! Lehet fordított vagy alternatív gondolatáramlás is.
 A végtelen leírásakor elengedhetetlen egy fogalom, a világTudat (Isten, szellemvilág, örök vadászmezők, mindenható, stb.) elfogadása! János evangéliuma így kezdődik: Kezdetben vala az ige (értsd: gondolat, ötlet, idea), stb.
 Három, egymástól függetlenül mozgó sík határozza meg a végtelent, amelyek egymáshoz viszonyított helyzete egy húzott spirálison {[m;l]dφ} bárhol lehet irányítottság nélkül.
 Az [x;y], [x;z] és [y;z] végtelen síkokon merőlegesen áthaladó, a teljes vertikumban végtelen állóhullám-sor fraktálszerűen minden hullámhosszon és minden frekvencián rezeg. Belátható, hogy a három végtelen síkon a végtelen számú hullám elhelyezhető. A végtelenbe nyúló, a síkokra merőleges vibrációk, feszülések, rezonanciák (a nem térbeli dolgokat csak anyaghoz kötődő hasonlatokkal lehet közelíteni) látszólag rögzítik a „teret”: a „végtelenbe kifeszített energiahullámokról” van szó, amelyek itt nem kötődhetnek anyaghoz és időhöz, mert nincs!
 A polár- (a spirálok {például a DNS} leírására) és a komplexgeometriai (imaginárius értékek megadása a hullámdinamikában elengedhetetlen) megközelítés hozzáadásával további lehetőségek, bővítések, rálátások és értékek érhetőek el: a dimenziók száma ismeretlen, de legalább három. Közelítő leírásra alkalmas lehet még a Schrödinger egyenlet, a Bessel és ortogonális függvények alkalmazása.
 Az Univerzum a Végtelenben van; az anyagvilág nem lehet végtelen. Az anyagvilág (tudományosan az Univerzum) valami módon megszámlálható, leírható, megmérhető, rendszerezhető. A végtelen esetében ez lehetetlen. A káoszelmélet, a kaotika nélkül a végtelen és annak elrendeződése nem látható át.
Az anyaghullámokat el lehet vágni, több felé törnek, szétszakadnak; a végtelen állóhullámok „befelé” robbannak.
 A hullámok eloszlását a világTudat kontrollja alatti, káoszt okozó algoritmus határozza meg.

ÉNUNIVERZUM


 Ahol a hullámok találkoznak, és egymást kioltják, térgörcs keletkezik, az energiájukból (E = hυ + ?) anyag, és/vagy töltés képződik.
{görcs = bog = dudor = csomó = göcsört}
 A világTudat a húzott spirális mentén lüktet, pulzál; ezért kontrollálni tudja a hullámsíkok mozgását és a hullámokból kialakuló görcsöket: az anyag látszólag önszervező lesz.
 A görcs összekuszálja a környező hullámokat, újabb görcsöket, majd további káoszt okoz. A görcsök kiszakadnak a hullámsorból: anyag keletkezik, önálló tér jön létre.
 A végtelen üresség a világTudat játszótere, ahol a kaotikus rezgéselrendezés nyomán a húzott spirálison függetlenül mozgó síkok a végtelenbe kifeszített állóhullámok miatt örökre rögzülnének, azonban a káoszt okozó algoritmus a kaotika miatt nem hagyja a kialakult „statikus rendet” rögzülni, a változások nyomán a rezgések ütközhetnek: irányváltás, energiacsere, moduláció, stb. következik be, de a hullám teljes kioltása is lehetséges. Ekkor beszélhetünk a Teremtés-ről (idealista) vagy a BUMM-ról (materialista)!
 A begörcsölt hullám helyén fellépő vákuum (tömeg-, energia-) vonzást, gravitációt okoz.
 A végtelenhez képest ici-pici anyagvilág (a kiinduló hullámtól függően lehet elektron-, Tejútrendszer, stb.) fejlődik, növekszik, majd tömörödik, végül a fekete lyukkal „meghal”.
 Az anyagból újra energiahullám keletkezik.
 Az idő a világTudat kontrollja alatti anyag élete.

ÉNEVOLÚCIÓ

 Az Élet a világTudat kontrollja alatti anyag önszerveződése által kialakított rendezettség.
 A világűr anyagának egy bizonyos része összesűrűsödött, Nap körüli pályára kényszerült, bolygó lett belőle. 100 év alatt a Föld talaj 12 cm-t vastagszik (napsugárzásból E = mc2). A Nap körüli csökkenő elliptikus pálya a Nap kisugárzása miatti tömegveszteség, a tömegvonzása {m d2r/dt2 = -γ r/r Mm/r2} miatt stabilnak tűnik.
 A Föld légköre eredetileg széndioxidból és ammóniából állt, ami egy szénsavas, szalmiákos meteorit lövedékkel jutott a bolygóba. A Föld középpontja folyékony vasfémekből áll, azaz képlékeny az elektrodinamikus rendszer: eredetileg vas(nikkel, stb.)-vasszilikát meteorit volt, becsapódása szétszórt mindent és felforrt a bolygó. Telérekben található a számunkra hasznos ércek tömege.
 Két becsapódás és máris készen állunk az evolúcióra. Süt a Nap, kialakult a légkör, van szén és nitrogén az élőlények kialakítására, meg van a víz. A szenzibilizátor felveszi a foton energiáját és más részecskéknek adja. Anaerob körülmények között is élnek élőlények, például kénsavtermelő baktériumok.
 A növények kialakulása a Föld felszínén és a tengerben is lejátszódott, aztán a következő lépéshez kellett egy újabb meteor-lövedék; elpusztult a meglévő élővilág 98 %-a, és kialakult egy újabb. 78 %-s nitrogén atmoszféra burkolja be a ~3,5 %-s vizes sóoldatot és a nagyrészt szilikát- és karbonát-vegyületekből álló földfelületet. Volt már mire építkezni: van talaj és oxigén. Spontán erjedéssel metán is keletkezik.
 Az üstökösök tartalmaznak legalább 12 alapfehérjét, köztük glicint; tehát másutt már volt-van élet. A Naphoz közeledő Vénuszi elpusztult élet építőkövei a Földi élet alapja; tőlünk (a Mars vagy) a Jupiter kapja majd a lehetőséget.
 A természet élő- és lebontó köre (ásványok és légkör –> növény –> állat –> baktérium és gomba) szoros szimbiózist feltételez a Nap hatására vagy anélkül. {Ábrázolva: A nagy toroid köré merőlegesen legalább négy kisebb toroid helyeződik úgy, hogy a nagy toroid-gyűrű közepében találkoznak.}
 Aztán jöhetett a következő három (vagy több) újabb lövedék. Ugrásszerű átalakulások figyelhetők meg az élőlények fejlődésében, ugyanakkor a tudat fejlődése kvázistacionárius. Öröklési tényezők, környezeti hatások és (az ezekből kialakuló) DNS hibák alakítják. A szaporodási módok variálódtak: osztódás, mag, spóra, pete, tojás, elevenszülés.


ÉNTUDAT

 Az ember a Tudat kontrollja alatti Földi evolúciós fejlődés eredménye.
 A fogamzáskor egy világtudat-foszlány is belép a lénybe az apai (kulcs) és az anyai (zár) rész mellé. A szülők tudata nemzéskor átadódik, a kapott tudat az élet során fejlődik; halálkor ez a fejlettebb tudat visszakerül a világtudatba.
 Az előrevivő, a fejlődést kiváltó hajtóerő túlélésre törekvés; a félelem, és annak leküzdése, a kíváncsiság: Például: nem ismerem a tűzet –> félek tőle, de valami okból véletlenszerűen (sokk, éhség, stb.) hozzáérek -> kíváncsian megint hozzányúlok –> kezelni fogom –> kezelni tudom –> ekkor már az eszközöm!
 Tudati tényezők a teljesség igénye (és ismerete!) nélkül:
Érzékelés: látás, szaglás, ízlelés, tapintás, hallás, tér-idő,
elektro- és/vagy mágneses tér, gravitációs tér
Bele)érzés: öröm, félelem, szeretet, gyűlölet, sajnálat, vágy, remény, hit, hála
Viselkedés: éhség, szomjúság, csapatszellem, közöny, vonzalom, akaraterő, düh, apátia, ösztön, alattomos gonoszság
Agyi tudat: kérdés megfogalmazása, intuíció, hazugság, hatalmi harc, felelősségvállalás, bosszú, felelősségre vonás, büntetés, emlékezet, problémamegoldó képesség, félelem leküzdése, tudatalatti, igazságérzet

Ha mindezekből kiszűrjük a nem emberi tudat tényezőit, marad az ÉNTUDAT.

 Ösztöntudati tevékenység, amely kiemeli az embert: fogamzás – magzat; szülés – csecsemő; nevelés – gyermek; ivarérés – ifjú; felnőtt – nemzés (átörökítés), nevelés, őrzés, tudatosítás; nagyszülői felügyelet – családösszetartás, tanácsadás. Nő vezetésű társadalmak: elefántok, oroszlánok, méhek, hangyák, stb.
 Az állatokhoz bújás, a ruha alkalmazása megelőzhette a tűz birtoklását. Az eszközök használata, a raktározás, a családi élet állatoknál is adott, a tűz viszont az emberen kívül csak a sárkánymesékben (dinok?) eszköz.
 Eddigi eredményeink a világtudat szempontjából:
- A tűz kezelése.
- Fegyverek kifejlesztése.
- Számok, betűk.
- Szél, víz, nap, stb. energiák gépesítése.
- Mesterségesen tudunk létrehozni szerves anyagokat.
- Az elektromágnes megalkotása.
- Elkezdtük a genetikai térkép megrajzolását.
- Ki tudunk lépni a világűrbe.
- A számítógép megalkotása.
- Az atomenergia megzabolázása.
- Mesterséges megtermékenyítés, genetikus átalakítás.
- Betegségek okának felderítése
- A káosz (és a végtelen) megértése

 Az ember belső energiája:
dU = – pdV + TdS + ΣμjdNj + … + κdB + φdq – IdC
I = az emberi aktivitás
C = -R(-υ) az ember kapacitása
R = hajtóerő
υ = frekvencia
Az ember, mint zárt rendszer belső energiáját a mozgás, a testi munka (hő), a sejtek össz- (vegyi) energiája, az elektromosság és mágnesesség (idegrendszer) tevékenysége és a szellemi munka együttese adja és/vagy veszi el. Figyelembe veendő a kereszteffektusok hatása is. Külső energiaforrás: Tejút-, Nap-, Föld-, testenergia, táplálék, információ, anyagi és szellemi szimbiózis.
 A ΣμjdNj + κdB + φdq csökkenése betegséghez, előjelváltása halálhoz vezet.

 A tudástól soha az életben nem tudok megszabadulni, eladhatom, átadhatom; egyre többen fertőződnek meg vele. Nincs ellene orvosság!


Irodalomjegyzék:

• Bhagavad Gítá – Európa Budapest 1987
• Buddhizmus kiadványai
• Hamvas Béla művei
• Kovai Lőrinc: A nagysámán – Szépirodalmi Budapest 1983
• Martin, Schumann: A globalizáció csapdája – Perfekt Budapest 1998
• Várkonyi Nándor művei
• Újtestamentum – Szent István Budapest 1985
• Szent-györgyi Albert: Válogatott Tanulmányok – Gondolat Budapest 1983
• Varga Csaba: Jel jel jel – Fríg Pilisszentiván 2001
• Cremo, Thomson: Az emberi faj rejtélyes eredete – Védikus Budapest 1997
• Elődi Pál: Biokémia – Akadémiai Budapest 1981
• Hegedüs Géza: Az írástudó – Szépirodalmi Könyvkiadó 1980
• J. Gleick: Káosz – Göncöl - 1999
• Marik Miklós: Helyünk a világmindenségben – Tankönyvkiadó 1989
• Budó Á. – Mátrai T.: Kísérleti fizika – Tankönyvkiadó 1970-77
• L. Ron Hubbard: Scientology kiadványok – New Era Copenhagen 2007
• Nagy J: Általános és Szervetlen kémia – Műegyetemi Kiadó 1993
• K. Lorenz: Az orosz kézirat – Cartafilus Kiadó Budapest 1998
• Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség – Free Choise Kiadó Budapest 2003
• Szolcsányi Pál: Transzportfolyamatok – Tankönyvkiadó Budapest 1972
• Erdey-Grúz Tibor: A fizikai kémia alapjai – Műszaki Kiadó 1972
• Mitológiai Enciklopédia - Gondolat 1988
A hozzászólást 6 alkalommal szerkesztették, utoljára golyho 2011.12.19. 08:38-kor.
Avatar
User

Valka

Rang

Fanatikus UFO hívő

Fanatikus UFO hívő
Hozzászólások

939

Csatlakozott

2008.04.29. 18:50

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: Valka » 2011.11.22. 16:36

ha te mondod... bár a tudatalatti káosz-algoritmustól begörcsölt tér nekem kicsit távolinak hat. de jó a fantáziád. nem te vagy se-tsan?
a bűntudat nem helyettesíti a tudatosságot!
no avatar
User

golyho

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: golyho » 2011.11.23. 08:18

A Tudat kontrollja alatti, nem pedig tudatalatti.

A végtelen megértésének problémája: Az agy véges számú sejtjei zárt térben helyezkednek el. Egy gondolat (ez nem anyag!) azonnali rezonanciát vált ki a szomszédos agyakban, a Föld másik részein, a Tejút másik részein, az Univerzum másik részein is, sőt…! Ergo: sebessége végtelen! Persze lehet fordított vagy alternatív gondolatáramlás is.

Kiindulásként az áttekinthetőség miatt az ismert koordinátarendszert használjuk. Az x; y; z egyenesek által meghatározott három sík determinálja a végtelen „teret”. A polár- (a spirálok (DNS) leírására) és a komplexgeometriai (imaginárius értékek megadása a hullámdinamikában elengedhetetlen) megközelítés hozzáadásával további lehetőségek, bővítések, rálátások és értékek érhetőek el: a dimenziók száma ismeretlen, de legalább három.
A végtelen leírásakor elengedhetetlen egy fogalom, a Világtudat (Isten, szellemvilág, örök vadászmezők, stb.) elfogadása! János könyve így kezdődik: Kezdetben vala az ige, stb. Magyarul és leegyszerűsítve: Nem volt előbb tyúk vagy tojás, hanem a baromfi gondolata. Megtestesülve: kokas, tik meg mony!

Belátható, hogy a három végtelen síkon a végtelen számú hullám elhelyezhető. A végtelenbe nyúló, a síkokra merőleges vibrációk, feszülések, rezonanciák (a nem térbeli dolgokat csak - anyaghoz kötődő = az ismert univerzum - hasonlatokkal lehet közelíteni) látszólag rögzítik a „teret”. E = hυ „végtelenbe kifeszített energiahullámokról” van szó, amelyek itt nem kötődhetnek anyaghoz és időhöz, mert nincs! Közelítő leírásra alkalmas lehet a komplex és polár koordinátás ábrázolás, a Schrödinger egyenlet, a Bessel és ortogonális függvények alkalmazása.

A végtelen üresség a Tudat játszótere, ahol a kaotikus rezgéselrendezés nyomán a húzott spirálison függetlenül mozgó síkok a végtelenbe kifeszített állóhullámok miatt örökre rögzülnének, azonban a káoszt okozó algoritmus a kaotika miatt nem hagyja a kialakult „statikus rendet” rögzülni, a változások nyomán a rezgések ütközhetnek: irányváltás, energiacsere, moduláció, stb. következik be, de a hullám teljes kioltása is lehetséges.
Ekkor beszélhetünk a Teremtés-ről (idealista) vagy a BUMM-ról (materialista)!
no avatar
User

golyho

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: golyho » 2011.12.13. 18:24

A fel nem tett kérdésre:
A Jupiter jelenleg gázbolygó, de a Naphoz közeledve és a kisbolygó övezet nagy részét bekebelezve; miután a Merkur a Napba (jelenleg a holdjának tekinthető) zuhant; összeroppan és "normális" kőbolygóvá alakul.
Az anyagi világ = élet jellemzője: születik, fejlődik, zsugorodik, meghal/ik/.
no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: aranylaci » 2011.12.14. 15:40

Jelen megfigyelések (exobolygók)és számítások szerint a gázóriások a csillagjaik közelében keletkeznek és azután kifelé sodródnak.
no avatar
User

golyho

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: golyho » 2011.12.14. 16:04

A tudományos eredmények bármikor felülírhatják az általam leírtakat.
(Habár a végtelen Univerzum tágul - mondják - azaz még végtelenebb lesz.)
Avatar
User

Valka

Rang

Fanatikus UFO hívő

Fanatikus UFO hívő
Hozzászólások

939

Csatlakozott

2008.04.29. 18:50

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: Valka » 2011.12.15. 23:09

golyho írta:A Jupiter jelenleg gázbolygó, de a Naphoz közeledve és a kisbolygó övezet nagy részét bekebelezve; miután a Merkur a Napba (jelenleg a holdjának tekinthető) zuhant; összeroppan és "normális" kőbolygóvá alakul.


ezeket honnan veszed?
a bűntudat nem helyettesíti a tudatosságot!
no avatar
User

golyho

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: golyho » 2011.12.16. 08:24

cogito ergo sum

a fentebb leírtakból következik, ráadásul a dinamika mindig stabilabb, mint a statika

Ezeknek a szösszeneteknek az a baja, hogy felületesen átfutva: a saját véleményt vagy támogatja vagy nem, illetve érthetetlen vagy érdektelen. Átgondolva, megértve (vizsgára készülve) azért többet jelentenek.

tévedni emberi dolog, mondta a sün: tévedtem tehát ember vagyok

köszönöm az észrevételeket, engem is tovább gondolkoztat
Avatar
User

Pezo

Rang

Lelkes kutató

Lelkes kutató
Hozzászólások

328

Csatlakozott

2011.03.28. 01:09

Tartózkodási hely

Csertő, Szőlőhegy 446.

Re: Univerzum, Evolúció, Tudat

Szerző: Pezo » 2012.09.30. 12:57

Az én nézetem e téren a következő:
Az univerzum és a létezés alapelve a dualitás. (Jó-rossz, hideg-meleg, szeretet-gyűlölet, stb stb). Az ellentétpárok egymásnak adnak létjogosultságot, azaz ha az egyik megszünne, akkor a másik értelmét vesztené.
Isten viszont se nem jó, se nem rossz. Semleges. A szokásos hasonlat szerint ha Isten a tenger, akkor az élőlény a vízcsepp. Isten képmásai vagyunk, de (határozott céllal) belekerültünk a dualitásba, így minden élményünk és tapasztalatunk Istent gazdagitja.
Fontos jellemzője még az anyagi létezésnek a periodicitás, azaz számos megnyilvánulás koherensen ingadozik két véglet között. Tehát ilyen az élet-halál párosa is. Ugyanannak az öntudattal (vagy tudattal) rendelkező létezőre (pl ember) is ez vonatkozik, megszületik- meghal- megszületik- meghal, és így tovább. Bár ez nézőpont kérdése: ami "ideát" halál az "odaát" születés, ami "odaát" halál az "ideát" születés.
A materiális világban volt evolúció, de nem a ma használatos értelemben és módon. Röviden: a vírustól az emberig minden létformát megélt már minden "humanoid". Ennek értelme a tapasztalatszerzés volt, hiszen a változatos testek és a változatos körülmények kimerithetetlen tényezőkkel járultak hozzá ehhez, és ez a folyamat még most is tart. Ideális esetben gyarapodunk tudásban és szeretetben.
A fentiek Univerzum- szinten értendőek, tehát az összes lakható bolygó is beletartozik ebbe. A születés- halál ismétlödő periódusa keresztűl-kasul zajlik. Pl. a Föld egyre növekvő humán populációja csak azt jelenti, hogy más planétákon meghaltak egyre többen születnek ide.
Török Zsolt

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

Powered by phpBB ®
cron