A magyar nép- és a magyar nyelv eredete, Arvisurák, Móricz-levelek, stb.

A rózsadombi paktum

Moderátorok: Gabe, dkj, aranylaci

no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

A rózsadombi paktum

Szerző: aranylaci » 2005.12.20. 13:50

KELET
Békés megyei folyóirat. 2. évfolyam, 39. szám, 11. oldal.

ANTALL JÓZSEF (Arcok a XX. századból, 4. rész)

A mai magyar közéletben a rendszerváltás utani elsô szabadon választott miniszterelnök neve szent és sérthetetlen. Nemrég méeg a D-209-es is elismerô levelet írt Antall József özvegyének férjérôl, s mint írja, mind politikai, mind emberi tekintetben nagyra tartja. Antall József munkásságát könyvekben magasztalják, hibáiról azonban kevesen mernek beszélni.
Antall József 1932. április 8-án született Budapesten. Igazi politikus családból származott. Édesapját még Teleki Pál nevezte ki belügyi kormánybiztossá, késôbb miniszteri teendôket látott el Tildy Zoltán ás Nagy Ferenc kormányában is.
Antall József a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte tanulmányait. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett történelem-magyar nyelv szakon középiskolai tanári, levéltárosi, könyvtárosi és muzeológusi diplomát.
Az Eötvös Lóránd Gimnázium tanáraként aktív szerepet tölt be az ’56-os forradalom idején. A szabadságharc leverése után letartóztatták, de nem sokkal késôbb szabadon is engedték. A tanítástól azonban politikai nézetei miatt végleg eitíltottak. Csak 1960-ban engedélyezték, hogy könyvtárosi állást vállaljon. 1964-ben orvostörténelmi szakterületen helyezkedett el. Kiemelkedô szerepe volt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár megszervezésében, annak nemzetközi elismertségű intézetté válásához munkássága nagyban hozzájárult. Tagjává választotta a Nemzetközi Orvostörténeti Társaság is.
Nyugati országba szóló útlevelet elôször 1974-ben kapott, amikor Svájcba és a Német Szövetségi Köztársaságba hívták elôadást tartani. Ezek a külföldi meghívások nagy segítséget nyújtottak Antallnak a '80-as években kibontakozó politikai tevékenységéhez.
A Magyar Demokrata Fórum rendezvényein 1988 elejétôl vett részt, a '87-es elsô lakiteleki találkozón nem jelent meg. A Független Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Néppárt is felkérte, hogy vállalja el a fôtitkári tisztséget, Antall azonban az MDF-et választotta. A második országos gyűlésen nevezték ki a part elnökének.
1990. május 3-án Göncz Árpád ideiglenes köztarsasági elnöktôl kormanyalakítási megízást kapott. 1991-ben Strasbourgban Robert Schuman-díjjal tüntették ki Euroópa egységéért folytatott tevekenységéért.
Az MDF a '94-es valasztásokon csúfosan leszerepelt, minek következménye az lett, hogy az egykori karhatalmista Horn Gyula alakíthatott kormányt. Ezt már nem élte meg Antall József, aki hosszas betegség után, 1993. december 12-én húnyt el. Szinte az egész nyugati világ gyászolta.
A '94-es bukásnak több következménye volt. Antall a lényegi kérdéseket nem tudta, képtelen volt megoldani - vegyük csak például a kárpótlási jegyek esetét, vagy a privatizációt. Bár 15 millió magyar miniszterelnökének nevezte magát, az összmagyar érdekekrôl mégis hamar lemondott Kárpátalja kapcsán. Ennek okozata lett a Csurka Istvan vezette radikális nemzeti irányzat kiválása az MDF-bôl, a Magyar Igazság ás Élet Pártjának megalakulása.
Késôbb napvilágra került mégegy, ezeknél is megrázóbb esemény, amirôl nem igazán lehet beszélni: az úgynevezett rózsadombi paktum. A feltételezett paktum körülményeinek megértéséhez egészen 1989. március 15-éig kell visszamennünk az idôben, amikor Magyarország népe az elsô szabad emlékezést tartotta. Ekkor egy budai villában állítólag titkos tárgyals folyt, ahol – többek között - képviseltette magát a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendôrség ezredese, az amerikai követség elsô titkára és egy ügynök az izraeli titkosszolgálattól. A találkozó magyar résztvevôi: Antall Jozsef, Horn Gyula, Petô Iván, Paskai László, Göncz Árpád, Zoltai Gusztáv és Boross Péter voltak. Ezek az emberek írták alá részünkrôl az orszag szabad újjáépítésének tervét korlátozó dokumentumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk.
A paktum húsz pontja állítólag a következôket tartalmazta:

1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.
4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarorszá között.
6. A volt kommunista párttagok minden bütetés alól való mentesítése.
7. A volt kommunista titkosszolgálat, határôrség, rendôrség megvédése az esetleges megtorlástól.
8. A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11. Minden zsidóllenes megnyilatkozá, megmozdulás ás szervezkedés megtorlása.
12.A szésôjobboldali pártok szervezkedésének megakadályozása.
13. Állandó hangoztatása annak hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs szemelyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15. A románok, jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
16. Az 1956-os esemenyeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17. A magyar hadsereget egyharmadra kell csökkenteni.
18. A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerôsítheti a gazdasági befolyását.
19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyarországi zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.

(A szerkesztô megjegyzése: a késôbbi események és a rendszerváltás óta eltelt tizennégy esztendô azt igazolja, hogy a paktum valóban létezett és az abban foglaltakat az említett politikusok pontról-pontra végre is hajtották.)
BENCSIK ZSOLT
no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

Szerző: aranylaci » 2005.12.20. 13:58

A paktum liberális-cionista változata 2003-ból

Második Rózsadombi paktum

1. A NATO és a leendő EU-hadsereg számára támaszpont és megfelelő haderő biztosítása.

2. További hitelek felvétele az IMF-től és a Világbanktól, a lakosság elszegényedésének folyamatos biztosítására.

3. EU-alárendeltként (tagországként) Izrael és az USA minden világgyarmatosítást szorgalmazó tevékenységének támogatása.

4. Mindennemű olyan tevékenység megakadályozása, amely a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

5. Az EU antidiszkriminációs és a "szabad letelepedésre" vonatkozó törvényeinek következetes betartása.

6. A politikai és gazdasági elit (továbbiakban: VIP-tagok) vagyonelszámoltatásának a méltányosság és a diszkrimináció-mentesség elve alapján kell történnie.

7. A VIP-tagoknak, valamint az 1990 óta (bármelyik) kormánypárti országgyűlési képviselőként tevékenykedők megvédése az esetleges megtorlásoktól.

8. A 6. pont szerinti felelősségrevonástól mentesülő VIP tagok az "új ellenzék" tagjaiként indulnak a választásokon.

9. A multinacionális cégek vagyonszerzésének és vagyonmegtartásának minden eszközzel történő biztosítása.

10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.

11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.

12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok az EU-ban virtualizálódnak, tehát sem az állampolgárságnak, sem a határok elhelyezkedésének nincs jelentősége.

14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot olyan magyarországi vagy emigrációs szervezetekkel és személyekkel, amelyek a cionista diktatúra ellenzői.

15. A Trianoni utódállamokkal (és azok utóállamaival) történő kapcsolatoknak minden esetben az egyoldalú engedményadás elvén kell állniuk.

16. Az 1848-as és 1956-os eseményeket úgy kell beállítani, hogy azok az új kormány eszmei elődei.

17. A magyarországi katonaság célja a NATO és az EU-hadsereg kiszolgálása, ezért az általunk megkövetelt feltételeknek kell eleget tennie. Minden nemzetvédelmi feladatot - ezért a "honvéd" megnevezést - meg kell tiltani.

18. A cionista diktatúra az átmentett VIP-tagokon keresztül gyakorolja politikai befolyását Magyarországon.

Minden, a magyar nemzeti érdekek cionista érdekek fölé helyezését célzó tevékenységet, hagyományápolást és történelemkutatást meg kell tiltani, ami a magyarság elfogadott eredetét és vallását vonja kétségbe.

19. Magyarország az EU-Alkotmány szerint "európai" embertípus kialakulását szorgalmazza. A magyar és a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális és hagyományőrzését a kozmopolitizmus szellemében "liberálisan" biztosítja.

20. Magyarország be- és visszafogadja és az EU-Alkotmány "harmadik országbeliek" letelepedésére vonatkozó törvényei szerint ad jogot a zsidóságnak arra, hogy Magyarországot, mint államalapító, hazájának tekintsék.

Budapest 2003. május 28-a és július 9-e között

forrás:http://nemzetunk7.uw.hu/roszad.htm
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.20. 16:02

Teccettünk vóna forradalmat csinálni...ők meg teccettek vóna nem paktumot kötni. Elüljáróban ennyit.
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.20. 17:26

na ez a nemzetunk.uw.hu egy undorító lap, igaz hogy sok jó dolog van benne, de maga az alapevük egy mindenkit szarral dobálni stílus :?

hozzáteszem sok mindenben igazuk van, de attól még nme lesznek jók, ráadásul a politikai írásaik nagyon nagyon elfogultak és cseppet sem tárgyilagosak.

felkerülehetnének a saját szégyenfalukra :lol:

amúgy ha volt ez a rozsadombi paktum, ha nem, a politikusaink tényleg betartják és emiatt rühellem is őket.
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.26. 15:33

Magyar jövő=Globáljövő
Avatar
User

Gabe

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

1102

Csatlakozott

2005.07.09. 00:53

Tartózkodási hely

Pécs

Szerző: Gabe » 2005.12.27. 05:40

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Erre nem is tudok mást mondani. :cry:
"Nektek embereknek szemeitek vannak, hogy lássatok, és mégsem láttok semmit"
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.27. 06:21

Teljesen mindegy, hogy mik voltak a rózsdombi paktum pontjai, az a lényeg, amit nap mint nap tapasztalunk. Mégpedig azt tapasztalhatjuk, hogy valóban ehhez hasonló irányvonalat követnek a Globáljövő Nagyplatform pártjai -ja bocs, csak ez találtam ki a mostani parlamentiekre. Mindenesetre nyer egy 'naugyét' az, aki halotta a közvélemény-kutatásokból akárcsak egy nem parlamenti erő jelenlegi támogatottságának adatait. Nincs kegyelem. Se a radi MIÉP-nek, se a szép szóval és hauafias megmozdulásokkal politizáló Jobbiknak, se az MVSZ-nek -senkinek.
no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

Szerző: aranylaci » 2005.12.27. 10:55

Egy kis történelmi kiegészítés:

http://www.radioislam.org/hu.htm#5
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.27. 21:38

hmm érdekes és jó írás, kiváncsi leszek mik lesznek a reakciók...
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.29. 06:16

Érdekes
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.29. 06:25

http://szebbjovoert.net/node/129

Nem csak Aranylacinak tetszett meg az írás...

Figyelem!
A link lehet, hogy vírusos!
Nekem a NOD32 nem jelzet, de egy fórumtársunk vírusirtója igen!
Szóval, saját felelőségre nyissátok meg!

Gabe
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.31. 07:03

28000-re csökkentik a honvédség létszámát. A vatikáni svejcigárdával talán még elbírunk...
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.31. 11:54

azta qrva! lesz két hadosztálynyi katonánk? lesz egy gyalog meg egy lövészhadosztály azt kész? legaláb ha lenne eghy páncéloshadosztáj vagy legalább egy normális gránátoshadosztály akkor azt mondom ok...de ez egy vicc
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2006.01.02. 06:15

A képzeletbeli Linder-díjas hadügyminiszterünk érdekes módon háttérbe húzódott. Lendvai, Juhász, Keller -ezek vhogy most eltűntek.

A magyar fiatalok készek fegyverrel is megvédeni hazájukat, de nem bíznak a a honvédségben. Ez utóbbi szó egyre ritkábban hangzik el a mdiában...
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2006.01.02. 11:35

Milyen honvédségben? ezekután kijelenthetjük hogy nincs honvédség...
no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

Szerző: aranylaci » 2006.01.02. 11:46

Ezért vetették fel egyesek polgárőrség alakítását.

Itt pl. nálunk, a Rendőrség előtt 50 méterrel robbantgatták a petárdákat, mondanom sem kell, az orrukat sem dugták ki. Biztos nem értek rá.... De azért keményen megfizetjük őket....

Arról nem is beszélve, ha valami történik: nincs rá ember, nincs rá keret....

Egy-két országos ügyet feldobnak, miontha hűde mennyire dolgoznának, miközben az utakon százával a részeg, a gyorshajtó, a narkós, a kivilágítatlan + részeg biciklis, stb. Semmit nem foglalkoznak vele. Addig jó, amíg nincs ügy.... A hülye magyar meg csak irtsa saját magát...
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2006.01.02. 12:10

tényleg kevés a rendős, persze nme menyiségre hanme minőségre.. olyan rendőrtől mit vársz aki azért lett az mert minden másra alkalmatlan volt?????
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2006.01.03. 06:36

Van egy tutitippem: Árpád-sávos lobogót vigyél magaddal, ha épp durrogtatsz a policáj előtt. Az eredmény sztem nem marad el.
no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

Szerző: aranylaci » 2006.01.06. 12:41

"Jogerõsen is felmentették Mónus Áront
MTI
2006. január 4., szerda 22:18
Mónus Áront jogerõsen felmentette szerdán a közösség elleni izgatás és a sajtórendészeti vétség vádja alól a Fõvárosi Ítélõtábla; a férfi ellen a Cion bölcseinek jegyzõkönyve címû könyv 1999-es és Hitler Mein Kampf címû mûvének 1996-os magyarországi megjelentetése miatt indult eljárás."
http://index.hu/politika/belfold/0104monus/
("Áron Mónus was definitively acquitted of all charges
MTI
Wednesday, the 4th of January, 2006, 22:18
Wednesday the High Court of Justice of Budapest definitively acquitted Áron Mónus of the accusation of excitation to hatred against a community and of delict of the press laws; criminal procedure was brought against the man for the publication in Hungary in 1999 of the book entitled 'The Protocols of the Learned Elders of Zion' and in 1996 of Hitler's work entitled 'Mein Kampf'." http://index.hu/politika/belfold/0104monus/)
Kérem a Tisztelt Olvasót, szíveskedjék kritikával olvasni a hivatkozott szöveget. Ugyanis a bíróság azért mentett fel engem a közösség elleni izgatás bûntettének vádja alól, mert bizonyítom, hogy 'Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei' hitelesek, szerzõjük pedig Herzl Tivadar. Ennek folytán már ki is adtam a mûvet "A Schultz világgyarmat programja" címmel és Herzl Tivadar szerzõként történt megjelölésével: a Fõvárosi Bíróság elõtt a két Schultz szakértõ, Gereben Ágnes és Csepeli György, nem tudták cáfolni ezeket a tényeket. "A cári titkosrendõrség" emlegetése nem bizonyított történelem, hanem Schultz szabadkõmûves hazugság.
(I ask the respected Reader to read with criticism the referred text. To be specific: the Court acquitted me of the accusation of excitation to hatred against a community because I prove that 'The Protocols of the Learned Elders of Zion' are authentic and their author is Theodor Herzl. Consequently I have already published the work with the title 'Programme for the Jewish World-Colony' indicating on the cover Theodor Herzl's name as author: before the Court of Appeal of Budapest the two Jewish experts, Ágnes Gereben and György Csepeli, were unable to refute these facts. The repeated mentioning of "the czarist secret police" is not proved history, but a Jewish freemasonic lie.)
A Fõvárosi Ítélõtábla ítéletét végrehajtva, a Fõvárosi Bíróság vissza fog nekem adni több száz Mein Kampf-kötetet.
(Executing the sentence of the High Court of Justice of Budapest, the Court of Appeal of Budapest will give me back hundreds of Mein Kamp's volumes.)
Hódmezõvásárhely, 2006. január 6. (the 6th of January, 2006.)
Üdvözlettel: (Yours sincerely,)
Mónus Áron, 6800 Hódmezõvásárhely, Zrínyi utca 27., Hungary
Tel.: (62) 242 270; Mobil: (30) 963 01 85
http://www.monusaron.com; monusaron@monusaron.com
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2006.01.07. 06:17

no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2006.01.07. 11:56

na ma vettem a fáratságot és jól bele olvastam ebbe a hunhír-be. .az írásoknak durvaán az 50%-a jó, némelyik kimondottan remek.
A másik 50% pedig arról szól hogy egy-kt politikust szídnak árulóznak... egy jó portált ilyen baromságokkal mért kell elrontani? főleg hogy lekomunistázzák a fél parlamentet aztán éltetik Orbán Viktort aki annak idelyén (szó szerint) élkommunista volt... ez azrt ellentmondás.

Ez egy tipikusan olyan oldal hogy politikai szitkozódssal hogy lehet elcseszni egy jó oldalt.

jas és vagy 5 cikkben szidják a közt. elnököt amiatt mert nme volt mögötte a zászló... bele se gondoltak hogy lehet hogy azrt mert végre van egy politikusunk aki nme akarja politikai nézetetit a zászlóval reklámozni.. szernitem ez igenis helyes!
no avatar
User

aranylaci

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

3909

Csatlakozott

2005.05.05. 10:44

Tartózkodási hely

Szentes

Szerző: aranylaci » 2006.01.07. 15:31

Kedves Gagxy!

Orbán Viktor "élkommunista" múltjáról nem tudom hol hallottál. Talán Ferenc császártól?....

Sajnos nem csak egy-két politikus áruló. Ha csak ennyi lenne, nem folyna jelenleg is Magyarországon népirtás (abortuszok, illetve falurombolás).

A parlament (legalább) fele valóban kommunista. Köztük III/III-as ügynökökkel is, míg mások személy szerint részese voltak az 56-os sortüzeknek, valamint a több százezer Oroszországba szállított és ténylegesen halálra dolgoztatott, azaz meggyilkoltatott magyar ember halálában. Véleményed szerint ezek "baromságok". Érdekes az álláspontod....

Az pedig, hogy a Magyar Köztársaság (állítólag) magyar köztársasági elnöke január elsején nem teszi a háta mögé a magyar zászlót, amikor egy tisztességes futbalszurkoló még a meccsre is kiviszi magával, hát, ez meglehetősen hm. negatív dolog.

A Magyar Zászló NEM REKLÁM! A Magyar Zászló az hovatartozás jele. És ha a Magyar Köztársaság elnöke nem érzi hovatartozásának megjelölését fontosnak január 1-én újévi köszöntőjében, akkor súlyos gondok vannak a hovatartozásával.... Úgy 10 millió embert alázott meg csak. Azért "csak" ennyit, mert a többi - magát magyarnak nevezőt - ez nem érdekelte.

Szeretettel:
Aranylaci
Következő

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

Powered by phpBB ®
cron