A magyar nép- és a magyar nyelv eredete, Arvisurák, Móricz-levelek, stb.
no avatar
User

Mixi

Tanár úr kérem, ezt higgyem is el??

Szerző: Mixi » 2005.11.17. 06:13

Ajénlom írjuk ide történelemszemlélet- és a mai tankönyvekkel -valamint azok szellemiségével- szemben megfogalmazott kritikánkat.
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.17. 06:52

Napi viccadag:

"A finnugor összehasonlító nyelvtudomány által valószínűsített alapnyelvi hangrendszer..."

Mérvadóink minket mondanak álmodózóknak, ők pedig a valószínűsítésre építik egész agyrémüket.

"Az ómagyar korszakban a finnugor alapnyelvi mássalhangzók egy része eltűnt..."

1: bizonyíték??
2: ami nem létezett -ti. finnugor ősnyelv-, az hogy tűnhet el??

"Az a nép, amely még az egységes finnugor nyelvet beszélte...":!:
:shock: :x :evil:
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.17. 06:58

"Korunkban -az 1950-es évek mezopotámaiai ásatásainak igézetében- éltre kelt a sumér-magyar nyelvrokonság tudoménytalan elmélete, amely a két nyelv szókészletének, a szavak hangzásának azonosságaira alapozza könnyen cáfolható 'bizonyítékait'."

Valóban, aki egy-kétszáz szót és pár gyenge nyelvtani hókuszpókot tud felhozni saját ikenyéradó gaza védelmére, az szokott még a tankönyvben is így kapálódzni. A szinte teljesen tökéletes nyelvtani hasonlóság Badiny Jós professzor által már bizonyított.....
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.17. 07:02

" 'ugor-török háború'... a nyelvész Budenz József és a maygar-török rokonságot hirdető nyelvészkedő híres utazó Vámbéry Ármin között. A vita Budenz József és tanítványai győzelmével ért véget, azaz nyelvünk finnugorságának javára dőlt el."

No Comment, de senki se cseszegessen mindenféle copirájtokkal, mert megbánja)))))
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.11.17. 17:20

kedvencem:
töri könyv:
"A magyarok külső megjelenésben, társadalmi felépítésben a Hunokhoz volt hasonlatos, így az európai népek sokáig hitték hogy a hunok tértek vissza.
Előtte meg 6 oldalon magyarázza mért vagyunk finn-ugor eredetüek
kész vicc!
Avatar
User

Agathon

Rang

Kezdő kutató

Kezdő kutató
Hozzászólások

51

Csatlakozott

2005.11.14. 19:05

Tartózkodási hely

Föld

Szerző: Agathon » 2005.11.17. 22:08

Töri könyv, Idézet:
"Az V. század közepén Attila hun király birodalma az Uráltól az Alpokig terjedt..."

Pár oldallal arréb pedig már azt kezdi tárgyalni, hogy a Magyarok az Urál közeléből származnak és, hogy itt vették át a finnugor szokásokat majd szépen kiirtva mindenkit a Kárpát-medencébe vándoroltak. Aztán kifejti a szerző, hogy a Magyaroknak semmi köze a Hunokhoz.
"Semmi sem változik gyorsabban, mint a változatlan múlt" (Nemere István)
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.11.17. 22:27

na ez nagyon nagyon LOL :mrgreen:
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.18. 06:09

Volga-Káma-Belaja-Csuszovája
Finnugor magyaroknak hazája
Semmi bizonyítékunk nincsen rája.
De dilettánsok menjejek a pcsába!

------------------

Bocsánat,ez úgy bennem volt :roll: :P :D
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.18. 06:16

Nálunk sokkal fejlettebb a törioktatás, a nagynak nevezett vérengző frank Károly után Orseolo Péter(!) jön. Megkeresem mit finnugorkodtunk össze, de biztos vagyok abban, hogy vettük, vagy legalább említettük László Gyula kettős hon(vissza;Mixi megj.)foglalás-elméletét. Szóval a helyzet nem reménytelen, de ne várja senki, hogy másik, ultraliberális tanárokat meggyőzzek elvbarátaik finnugorozásának ostoba mivoltáról.
Avatar
User

Gabe

Rang

Site Admin

Site Admin
Hozzászólások

1102

Csatlakozott

2005.07.09. 00:53

Tartózkodási hely

Pécs

Szerző: Gabe » 2005.11.18. 13:59

Nemrég Pécsett találtak egy 1500 éves sírt,melyben egy szarkofágban eltemetett idős férfi volt.
Azt mondták,hogy finom anyagból volt a ruhája,és a szarkofágggal való temetés azt jelenti,hogy javas ember volt az illető.De,nem volt a sír megjelölve,jó mélyen elásták az illetőt,hogy nyoma ne legyen,hogy itt egy sír van.Erre azt mondták,hogy azért temették el így,hogy ne fosszák ki a sírt.

(Nem is tudtam,hogy a magyarokat régen szarkofágban temették el.) :shock:
"Nektek embereknek szemeitek vannak, hogy lássatok, és mégsem láttok semmit"
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.21. 06:27

Általában nem azért szoktak feltárni sírokat, hogy az eredmény birtokában gyorsan vissazássák őket. Az ilyesmire nem lehet szavakat találni...
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.11.21. 06:32

Már-már nevetségesen tudománytalan részek vannak nyelvtan könyvünkben, röhejes hogy 1000-1200 'finnugor' szóegezésről beszélnek. A finnugorizmussal szembeni alternatívaként egyedül Vámbéryt hozzák fel, szó sincs krónikákról, néphagyományról. Azt hiszem ezt nevezik marxista történelemfelfogásnak.
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.02. 06:50

Tankönyveink túlnyomó része a marxista korszak szüleménye. A reál tantárgyak közül e tekintetben a matematika nem sokat számít, hisz' a számokkal nem lehet csalni. A fizikát iszonyítosan unalmasan írja le a könyv, ráadásul elegem van a szovjet űrhajósok bámulásából..

A humán tantárgyak sokkal nagyobb atással vannak az emberre. A finnugorizmust említetem. Szó van még a határon túli magyarokról, persze egy szóval sem említve a történelmi hátteret. A legendás intlligenciájú Hofi mondta kb ezt: ..meg akarom kérdezni Árpádtól, miért ide a gödör -K.-med.- legaljába hozott minket.. Őneki se tanították meg, hogy a gödör teteje is a miénk volt, sőt, azon túl is. Ennyit a tárgyilagosságról, melyre oly szívesen hivatkoznak hungarofób történelemfelfogásuk alapján. Töriből nyolcadikban nem is tudom miért az ötvenes évekig jutottunk, mondván, olvassátok el nyáron '56-ot.

No comment
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.03. 06:54

meyik könyvből tanultatok?


...egyébként örülök, h olvassátok topicomat -jaj de szerénytelen vótam 8)
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.03. 10:52

annyit tudok h fekete :D kidobtam a kukába annyira ideges lettem a második világháborut befejező fejezettől. Komolyan mondom ennyi marhaságot egy egész gulya nem tud prodikálni.
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.04. 06:28

'A dicső VÖRÖS HADSEREG Sztálin Generalisszmusz vezetésével leigázta a fasiszta-hitlerista söpredék hadait, felszabadítva a fasiszták és kapitalisták által kizsákmányolt népeket, megteremtve a nép által követelt népi demokráciát, elüldözve a burzsoá imperialistákat' stb stb


---
ezt én találtam ki, hó de jól megéltem volna negyven éve -történészként! :P :evil: :evil: :evil: :evil:
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.04. 12:04

kb.... + még ugyan ezt elmondja a nyugati szüvetségesekre is. Egy probléma van vele. A fasizmus éés a nácizmus olyan jól működö rendszer volt hogy még nyugatnémetország is csak kb a 70es években érte el újbol azt a szinvonalat.

A 2. VH-t sokan keresztes hadjáratnak nevezik, de nézzünk kicsit a függöny mögé:
- ki akarta alöször megteremteni izraelt? Hitler, sé az angolok nem engedték, ekkor találta ki Himlet a gettókat.
- háborus bűnökért csak németeket sé magyarokat ítéltek el, közben 1:3 aányban többet követtek el a szövetségesek.
de ezeket még lehetne sorolni... a történelem amit tanítanak nme tudomány hanem egy nagy fantasy regény
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.06. 06:10

Amit nem tanítanak. Idézet Fehér M. Jenő: A középkori magyar inkvizíció c. művéből. Az utolsó mndatokban an a kutya elásva.

"Magyarországon a meglazult kolostori fegyelmet szintén külföldi szerzetesek veszik kezelésbe. Pápai meghatalmazással, teljes joggal működik a ferencesek megreformálásán Kapisztrán János, aki azzal a megbízatással jön magyar földre, hogy a török ellen keresztes hadat verbuváljon lángoló beszédeivel. Sokkal nagyobb jelentősége volt Della Marca Jakab fráternek, aki nemcsak a rendtársai, hanem a magyar nép vallását is a régi szigorúbb mederbe szerette volna terelni. Eretnekgyanús vidékek falvaiból a lakosságot egyszerűen áttelepítette az ország egyik részéről a másikba királyi jóváhagyással. Erdélyben a határmenti falvak elhanyagolt vallási állapotát azzal akarta feljavítani, hogy a lakosságot más, tiszta keresztény környezetbe kényszerítette, nagy kárára az ország demográfiai elosztódásának, senki földjét teremtve éppen azokon a részeken, ahova a szomszéd népek expanziós politikája már régóta vágyott a gazdag magyar földek után. "
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.06. 16:28

ez injhkább nme kommentálom mert az 18as korhatárú lenne
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.07. 06:18

Jójó, de ugye igaznak tartod a leírtakat?
no avatar
User

Gagxy

Szerző: Gagxy » 2005.12.07. 15:06

jaja
no avatar
User

Mixi

Szerző: Mixi » 2005.12.29. 06:30

Az agymosások és az árulások közé az ebben foglaltak is szervesen kapcsolódnak:

Délvidéki magyarság kollektív elítélése

- a délvidéki HVIM közleménye –A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom délvidéki szervezete hatalmas megrökönyödéssel fogadta a Tartományi Képviselőház 2005. december 20-án elfogadott határozatát, amelyben többek között az áll, hogy a Tartományi Parlament felszólítja az államhatalmi szerveket, hogy ,,akadályozzák meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nem formális társadalmi csoport azon tevékenységeit, amelyek veszélyeztetik Szerbia Köztársaság integritását és sértik a polgárok nemzeti érzéseit”.

Úgy gondoljuk, hogy az európai integráció útján elindulni kívánó Szerbia ezzel a határozatával a lehető legsúlyosabb mértékben tiporta sárba az alapvető demokratikus és emberi értékeket. Mit sem számít mindaz, amit Szerbia 2000 októbere óta tett azért, hogy felzárkózzon Európa többi országához, mivel valós tények nélkül korlátozni kívánja egy a törvényekkel összhangban működő kulturális civil szervezet tevékenységét, ezáltal pedig végleg elássa magát a nemzetközi közvélemény előtt.

Véleményünk szerint mozgalmunk azért került célkeresztbe, mert a szerb politikusoknak nemtetszését váltotta ki az a tény, hogy Szerbia és Montenegró területén kizárólag szerb fasiszta és újnáci csoportosulások léteznek. Okot kerestek, hogy más nemzeteket is megbélyegezhessenek, ezért kapóra jött a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, ami egyébként is régóta szálka a szerb soviniszta erők szemében.

Megdöbbenéssel vettük tudomásul a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) döntését, mivel - a szerb pártokkal karöltve, a délvidéki magyarság érdekeit elárulva és engedve a szerbek nyomásának - támogatta a HVIM-et és a honvédeket elítélő határozatot.

Egyelőre nem tudhatjuk, hogy ez a koncepciós politikai kirakat-határozat a gyakorlatban mit fog jelenteni. Amennyiben a jövőbeli tevékenységünk elé akadályt gördít a szerb karhatalom, azonnal az EBESZ szerbiai megbízottjaihoz, az amerikai magyar kongresszusi lobbicsoporthoz, az Európai Parlament képviselőihez, valamint a többi, az emberi és kollektív jogok felett őrködő nemzetközi szervezethez és fórumhoz fordulunk jogorvoslatért.

Figyeljünk, hiszen ami itt zajlik arra inti a délvidéki magyarságot, hogy ne emlegessék Trianont, ne emlegessék a magyar múlt fájdalmas történéseit és ne követeljenek semmiféle autonómiát. Ez újfent a kettős mérce alkalmazása, hiszen a szerbség aggódhat Koszovóért, a magyarság viszont nem is emlékezhet Trianonra. Szeretnénk tudatni, hogy e szégyenletes és magyarellenes határozat ellenére sem fogunk letérni a megkezdett helyes útról, sőt fokozni fogjuk tevékenységünket. Minden erőnkkel tovább kívánjuk képviselni - nemzetiségtől függetlenül - a délvidéki polgárok, valamint az egységes és oszthatatlan, 15 milliós magyar nemzet érdekeit, amelyhez alapvető emberi jogunk van!a délvidéki HVIM elnöksége2005. december 20.

---
ennyi a cikk...ja...megjelent Toroczkai könyve
Következő

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

Powered by phpBB ®
cron