Arany László: Az élő Hold

Hold enigmák - 3.

 

Anomáliák a Kopernikusz-kráterben – 3.

Szokatlan alakzatok a „C” jelű területen a Kopernikusz #2 felvételen

 

 

 

„A Pilótafülke a ’C’ területen

T-6 rácspont

 

 

    

 

Ezen a területen három szokatlan objektum található. A fehér, gömb alakú objektum a sötét színű téglalappal, John Lear elmondása szerint, „úgy néz ki, mint a Douglas DC-6B pilótafülkéje. Feltételezhető, hogy a Weekly Wordnek igaza volt,”

 

 

Adalékok az előző felfedezéshez

 

Ugyanez a terület megtalálható a Kopernikusz #2 felvételen is. Figyelemreméltó különbségek vannak az említett terület és a Kopernikusz #5 által leképezett között, ám mindez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a két felvétel elkészítése között nyolc hónap telt el. Ez a tény további igazolással szolgál arra nézve, mi is történik ott. A felvételek elkészítésük szögében és felbontásukban is eltérnek.

 

 

„Gömbök – árnyékban”

T-6a rácspont

 

Számos gömböt figyelhetünk meg, vékony vonalak kapcsolják őket egymáshoz, a különleges alakú árnyék területén.

 

 

 

„Gömbök – árnyékban”

 

Szépia színben a részletek kiemelése miatt.

 

 

 

„Gyár, füstkibocsátással – 01”, „C” jelű terület

U-6 rácspont

 

A hatalmas kúp alakú objektumból kiemelkedő füst szürkés, ami pontosan ellentéte a „B” jelű területen látható fehér füstnek.

 

    

 

A jobb oldalt lent látható kereszt, a maga árnyékával úgy tűnik, kisebb bemélyedésben fekszik.

 

 

Fehérrel bekeretezve látjuk a szokatlan formákat.

 

 

A közelebbi szemrevétel során láthatunk egy méretes, füstöt eregető objektumot, hozzá szorosan illeszkedő két további kúpos épülettel, jobb oldalt, kerek felső tetővel. Tőlük jobbra újabb érdekes szerkezet következik, részletei egészen jól kivehetők.

 

 

 

„Gyár, füstkibocsátással – 01”, „C” jelű terület

T-5 rácspont

 

Baloldalt a képen újabb kúp alakú objektum látható, feketés füstöt eregetve.

 

 

Jobb oldalt és középen szögletes formákat és párhuzamos vonalakat láthatunk, valamiféle struktúra benyomását keltve.

 

    

 

A fekete füst részletében.

 

 

 

A „Q jelű enigma”, „C” jelű terület, #2

U-6a rácspont

 

Kerek csészealj, középpontjában gömbbel. Egyike azon objektumoknak, melyek szerte mindenfelé elrejtőznek a kráterekben. Érdemes őket összegyűjteni egyetlen helyre, miként a lebegő gömböket is.

 


 

„Szokatlan formák a ’C’ jelű területen, Kopernikusz #5

 

 

 

 

A „bázis”

 

Ez a terület közvetlen jobbra található a második „Lépcső”-től. Ugyanazon a helyen vagyunk, mint ahol a „Pilótafülkét”. Mindkettőn megfigyelhető a különös árnyék, lehet valamiféle iránymutató jel a felszínen, habár az árnyéka is eleve rejtélyes.

 

 

 

A „bázis”

 

Ismét elmondható, számos páratlan formát láthatunk ezen a képen. Olybá tűnnek, mintha barlangbejáratok lennének, előttük azonban egy elvékonyodó ovális objektum látható, árnyékát figyelembe véve, hengeres alakú.

 

Alatta tekintélyes méretű gömb, három kisebbel, háromszög alakú mintázatba rendezve, vékony vonalak által összekapcsolva. Úgy tűnik, a bázis maga lebeg, legalábbis az általa vetett árnyék alapján.

 

 

 

    

 

Az „R enigma”, a „C” jelű területen, Kopernikusz #5

 

Két kicsiny szögletes objektumot láthatunk ezen a képen. A legjobban az eredeti felvétel kinagyításával láthatóak, mivel a képrészletek kivágásakor elvesznek a szélek.

 

   

 

Ez a forma a fenti kép bal alsó sarkában található. Figyeljük meg a szögletes tornyot a neki megfelelő árnyékkal, és a piramis alakú tetőt. Két nyúlványa is van egyik oldalán, szintén piramis alakú tetőzettel.

 

   

 

A kisebbik pontosan a másik felett található.

 

    

 

Az „S enigma”, a „C” jelű területen, Kopernikusz #5

 

Itt a gömbök egész gyűjteményét láthatjuk, egy nagyobbal és sötétebbel közöttük, a középpontban.

 


 

Gömbök és alagutak

 

 

„Bújócska”

Valhall – ATS-tag, felfedezése.

 

A felvétel dúskál gömbökben… Néhány közülük nyilvánvalóan lebeg, különböző magasságokban, a felszín felett (az árnyékok távolságából meghatározható.), mások a felszínen. A „Bújócska” az egyetlen, ahol tisztán láthatjuk a részleteket; egy hegyháttetején helyezkedik el és nagyobbnak tűnik, a többi objektumnál. Az alábbi képen színkiemeléssel hangsúlyoztuk az alakzatot így jól látható a gömb és az alagút. A „Kőtörmelék rakás” tetején van, a „Láda” alatt, a #2 jelű felvételen.

 

 

Az alábbi képen ugyanaz a hely, a „Kőtörmelék rakás” fölött, az #5 jelű képen. Meglepő, mennyi mindent találhatunk itt. (Lásd az első részben a kontext térképet.)

 

 

 Tisztán látható egy nagy gömb és számos kisebb, halvány vonalakkal összekapcsolva. (A #5 jelű felvétel jóval arrébb készült. Van egy „C” alakzat (megfordítva) a bal felső sarokban, két vonallal, ezek fordított „V”-t formálnak, egyik szár a gömbhöz csatlakozik.

 

 

Ennek a felfedezésnek a jelentősége egyértelművé válik, ha a következő képet alaposabban megvizsgáljuk…

 

 

Egy újabb struktúra, pontosan olyan, mint a „Bújócska”. Figyeljük meg a hasonlatosságokat az objektumok között. Ez a NASA apolló-16 felvételeiből való. Az égen van, pontosan a kamera felett, ezen a felvételen: AS16-111-18035HR.jpg. a mellékelt képrészleten pontosan ugyanaz az helyzete, mint az eredetin. Alant két képet helyeztünk el az összehasonlítás kedvéért. A NASA felvételén látható a megszokott célkereszt, ahogy a nagyítás növeljük, az is változik természetesen. Úgy gondoljuk, valami probléma lehetett, mert normál nagyításban meglehetősen vékonynak mutatkozik, viszont a felvétel igen nagyfelbontó-képességű, a nagyítás tehát tisztán kivehető.)

 

    

 

A bal oldali kép tehát az eget ábrázolja, az 1972-es Apolló-16 küldetés alkalmával. A jobb oldali, az a Holdon készült, 1966-ban, az Apolló-11 előtt. Ez bizonyította számunkra, hogy a Holdon az aktivitás jelenleg is zajlik, nem pedig ősi tevékenység-nyomokra bukkantunk.

  


 

Rejtélyes gömbök – 2.

 

A második részben olvasható az eddig talált lebegő gömbökről. Három, négyszögletes és sík területre leltünk. (mivel szög alatt tekintünk rájuk, ezért rombusz formájúnak tűnnek. „Bányatelepek” névvel hivatkoznak rájuk, mivel arra emlékeztetnek leginkább. Különösen a második - ha valaki kinagyítja. Ám valamennyi helyszínen legalább egy gömb található, „leparkolva” rajtuk.

 

Alaposan megvizsgálva számos krátert és egyéb helyszíneket, azt tapasztalhatjuk, igen sok szokatlan alakzat „rejtőzködik”. Leginkább annak a ténynek betudhatóan, hogy igen kisméretűek a kép méretéhez képest, de ha valaki egyszer felismeri a léptéküket, és tudja, hogy mit keres, igen könnyű megtalálni ezeket a helyszíneket. Űrhajók, vagy lakónegyedek? Látszólag mindkettők, mivel némelyikük inkább siló alakú mint gömb; az általuk vetett árnyékokból következtethetünk erre. A fentiről egyértelműen kijelenthető, repült, amikor az Apolló-16 kamerája lefényképezte, a lebegő gömbök természetesen szintén repülés közben kerültek lencsevégre.

 

 

Az „S enigma”, „C” jelű terület, Kopernikusz #5

O-12a rácspont

 

Az alábbiakban egy egész gyűjtemény mutatunk be gömbökből, egy közülük nagyobb és sötétebb, nagyjából a középpontban látható.

 

 

A „Q enigma”, „C” jelű terület, Kopernikusz #2

U-6a rácspont

 

Kerek korong, gömbbel a középpontjában. Ez csak egyike a kráterben rejtőzködő objektumok sokaságából. Vezetékek kapcsolják a kráterfalhoz.

 

 

 

Az „A enigma”, „A” jelű terület, Kopernikusz #5

5J-5a rácspont

 

Kerek korong, gömbbel a középpontjában. Kis gömbök körülötte, vezetékekkel összekapcsolva.

 

 

 

A „V enigma”, „J” jelű terület, Kopernikusz #5

5E-3a rácspont

 

Kerek korong, gömbbel a középpontjában. Vezetékek kapcsolják a falhoz.

 

 

 

A „T enigma”, „J” jelű terület, Kopernikusz #5

5B-8 rácspont.

 

Ez itt pontosan ugyanaz, mint a „Bújócska”. Vegyük észre a „C” és a „V” kombinációját.

 

 

Az „U enigma”, „j” terület, Kopernikusz #5

5C-9a rácspont.

 

Nagy és kis gömbök egy platformon.

 


 

Szokatlan alakzatok a „J” jelű területen, Kopernikusz #5

 

 

„Egyes zóna”, „J” jelű terület

 

#1 - Három gömb háromszöget formál, vezetékek kötik össze őket.

#2 – Valamiféle struktúra, derékszöget formáló alakzattal.

#3 – Egymásba kapcsolódó kerek formák.

#4 – Különös tornyok, vékony vezetékekkel összekapcsolva, tisztán láthatóak az árnyékban.

 

 

„Szögletes struktúra”, BC enigma, „J” jelű terület, Kopernikusz #5

5D-5a rácspont

 

Rendkívül különleges forma. Több vizsgálatot igényelne. Kísérletek történnek más fotókon való beazonosítására.

 

 

„Struktúra”

BC enigma, „J” jelű terület, Kopernikusz #5

 

A kontrasztok kiemelésére színezést alkalmaztunk. Ez a felvétel a Kopernikusz #5-ből származik.

 

 

 

„Kettes zóna”

„J”jelű terület

 

#1 – Hosszú vezeték kapcsol össze gömböket.

#2 – Vonalak különleges mintázata.

 

 

„Csőalagút”, BB enigma, „J” jelű terület

5C-3 rácspont

 

Nem sikerült sehol sem rábukkanni erre a képrészletre a Kopernikusz #5 felvételén. Mindez talán annak is betudható, hogy nem volt kellően alapos a vizsgálat, valahogy rejtve maradhat. Ezek a körülmények természetesen nem csökkentik a felfedezés érdekességét, a kép középső része alatt balra elhelyezkedő érdekes alakzatokat. Valamiféle alagútnak tűnik, és hozzá tartozó kiegészítő elemeknek.

 

Elsőként Spyke, ATS-tag fedezte fel.

 

 

Színkiemeléssel hangsúlyoztuk ki az említett alakzatokat. Az eredeti felvételt használtuk fel ehhez, a Kopernikusz #5 jelűt. A rejtélyes alakzatot jobban láthatjuk ebből a szögből.

 

 

 

„BA enigma "

„J” jelű terület, Kopernikusz #5

 

Ugyancsak az előző struktúra felfedezőjétől

Spyke, ATS-tag által.

 

 

 

„BA enigma ", „J” jelű terület, Kopernikusz #5

5C-4a rácspont

 

Színkiemeléssel növeltük a kontrasztokat. Ez a részlet a Kopernikusz #5 felvételből való az irányok betartása mellett.

 

Olybá tűnik, mint egy alagút bejárata vagy egy bolthajtás. Habár a fent említett felvételből való, mégis valami másnak tűnik. A párhuzamos vonalak a kép alsó részén szintén érdekesek.

 


 

A „J” jelű terület – csak a vicc kedvéért

 

 

„A füge”

5C-2a rácspont

 

Valójában sziklaalakzat, egy alakzat árnyéka. A jobb oldali árnyék szépen illeszkedik forrásához, az árnyék bal oldalán. A jobb oldali árnyéknak más a forrása. A kerekded objektum a kép alsó részén meglehetősen szokatlan.

 

 

A „füge” színkiemeléssel

 

 

Vissza a nyitólapra