Arany László: Az élő Hold

Hold enigmák - 6.

 

Anomáliák a Kopernikusz-kráterben – 6.

Szokatlan alakzatok a „G” jelű területen a Kopernikusz #2 felvételen

 

 

 

„Pamacs-2”

K-6a rácspont

 

 

Különlegesen fényes dolgot láthatunk, amely lehet egy nagyon fényes objektum, visszavervén a fényt, vagy füst- illetve párapamacs.

 

Forrás: Xabora, ATS-tag

 

 

„Fóka Szikla”

L-4a rácspont

 

 

Ezt az alakzatot mint viszonyítási pontot használják a kutatók a Kopernikusz #2 felvételen

 

 

„Daru-2”

L-4b rácspont

 

 

A #2 felvételen található, balra a „Fóka Sziklától”. Árnyékot vet, beleértve a daru gémjét is.

 

 

„Tartály C”

L-6a rácspont

 

 

Ez itt, igen hasonlatos az „A” jelű tartályhoz az „E” jelű területen. Szintén olybá tűnik, mintha párát bocsátana ki felső részéből, ezért ugyancsak „tartálynak” minősítettük.

 

 

„X-síp 01”

l-5a rácspont

 

 

Csövek keresztezik egymást? Vezetékek? Alattuk árnyékhatás figyelhető meg. John Lear egyfajta gépezetnek tartja őket.

 

 

„Lábak”

K-5b rácspont

 

 

Valamiféle „lábakhoz” hasonló struktúrát láthatunk, vagy valamiféle támasztó szerkezeteket mindenfelé. Alattuk árnyék figyelhető meg, jelezvén, hogy felemelkednek a talajszinttől. Jobb oldalt közében csövet láthatunk, egy ovális alakú objektumhoz vezet.

 

 

„Lábak” – színkiemeléssel

K-5b rácspont

 

 

 

„Bányatelep”

K-4a rácspont

 

 

Három terület található három különböző felvételen, mindegyike sík és háromszögletes (ebből a szögből gyémántkristály alakú. Különböző dolgokat találhatunk ezeken a – szándékosan megtisztítottnak tűnő -  területeken, talán valamiféle udvart képeznek különböző berendezések számára. A második terület tűnik a legígéretesebbnek, az objektumok rajta sorokba rendeződve jelennek meg.

 


 

A bányaalagút főbejárata

 

„Árkádsor”

K-5a rácspont

 

 

A jobb oldalról középről kiinduló árkádsor jól látható. Miközben balra halad, számos, oszlopokkal alátámasztott boltívet láthatunk.

 

 

 

Színkiemeléssel…

 

 

 

További színkiemelésekkel a részletek könnyebb felismerése érdekében.

 

Zöld: Árkádok

Rózsaszín: struktúrák

Sárga: füst és kiáramló gázok

 

Jobbra az árkádok felett egészen rendkívüli dolog látható, szintén zölddel jelölve. Nézzük meg közelebbről a nagy képen. Figyeljük meg vékony lábakat…

 


 

Szokatlan alakzatok az „L” jelű területen, Kopernikusz #1

 

 

 

„Bújócska 2”

B-5a rácspont

 

 

Ez itt sokkal részletgazdagabb, mint az első Bújócska 2 a #2-es felvételen. Az „Ablakot” gerenda osztja fel, gömbformát látunk támasztó lábakkal és csővezetéket a jobb oldalon. A tető nagyon fényes az erős napsütés következtében. A hátső rész mintha ködben lenne.

 

John Lear – ATS-tag – felfedezése.

 

 

„Energia-kábelek”

B-5a rácspont

 

 

Négylábú torony, tetejéről bal oldalra a saját súlya alatt behajló kábel fut le.

 

 

 

Színkiemeléssel…

 

 

„Kontrol torony”

A-7a rácspont

 

 

Piramis alakú torony központi berendezéssel és egy gömbbel a tetején. Négy vékony lábon ül. A háttérben egy csővezetéket láthatunk csatlakozni. Az itt látható az egyik legkönnyebbel felismerhető szokatlan forma,teljesen egyértelműen NEM sziklaalakzat vagy a kamera hibája, netán előhívási hiba.

 

 

 

Színkiemeléssel a kontrasztok jobb láttatására…

 

 

„Packman gömb”

A-5a rácspont

 

 

Ez a páratlan alakzat a #1 jelű felvétel közepén balról található. Rendkívül különös, a

maga legalább annyira szokatlan árnyékával.

 

A gömbről elsőként Xabora, ATS-tag számolt be.

 

 

Színkiemeléssel kihangsúlyozva a részleteket.

 

 

„Sziklafolyam 01”

C-6 rácspont

 

 

Igen szokatlan sziklafolyam. (A végét nem is látjuk?)

 

 

Az „AA jelű enigma”

C-6a rácspont

 

 

Valóban rendkívül szokatlan kinézetű objektum. Elképzelésünk sincs, mi is lehet.

 

 

 

Színkiemeléssel is láthatjuk.

 

Elsőként Scix, ATS-tag, fedezte fel.

 

 

„Gőzölgő csővezeték”

C-5a rácspont

 

  

 

Hatalmas, nyitottnak tűnő barlang a 2-es számú hegyhát mentén. A fehér szín talán párára utal, habár nem annyira egyértelműen beazonosítható, mint más felvételeken. Úgy fest, mintha gőzt látnánk előtörni egy csővezetékből.

 

 

Színkiemeléssel is láthatjuk.

 

 

„Papír vízjel”

C-4a rácspont

 

  

 

Az „A” és „S” betű körvonala egy arc felett – tisztán látható. A vízjel számos helyen megtalálható a #1 és #2 felvételen. „Írás’ is látható a kép legtöbb tiszta területén. Ismételten csak a vízjelnek köszönhetően.

 

 

„Papír vízjel”

C-3a rácspont

 

    

 

Második előfordulás.

 

Ezt Xavora, ATS-tag, jelezte elsőként.

 


 

Szokatlan alakzatok az „M” jelzésű területen a Kopernikusz #1 felvételen

 

„Sziklafolyam 02”

D-5-től F-6 rácspontokig

 

 

Rendkívül szokatlan alakzat.  (A vége nem látszik?)

 

 

„Gőzölgő struktúrák”

J-7a rácspont

 

    

 

Számos szögletes alakzat egy nagy és erős fényvisszaverő-képességű párafelhővel. Bal oldalt középen a Kopernikusz #2 felvételen, illetőleg jobb oldalt alul a Kopernikusz #1-en.

 

A felfedezésről elsőként „The Secret Web”, ATS-tag adott hírt.

Meglehetősen különleges alakzatok…

 

 

„Füstölgő hegyhát”

F-5-től G-5 rácspontokig

 

 

A „barlangok” a fenti képen igencsak érdekesek, mivel a sík bejáratuk és az elhelyezkedésük a hegyháthoz képest meglehetősen szokatlan. Érdemes közelebbi pillantást is vetni a felvételekre, mielőtt azt hihetnénk, az egyetlen figyelemre méltó alakzatokat a barlangok jelentenék. Nézzük meg figyelmesen a „lerakóhely” (dump area) jelzésű környéket, a halom jobb oldalán, igencsak hasonlatos ahhoz, mint amikor a földi bányák felett gőzkibocsátásokat látunk.

 

 

 

Színezett változat a kontrasztok erősítése végett.

 

 

„Csövek”

G-5a rácspont

 

      

 

Rendkívül szokatlan objektum. Egyes részei árnyékban vannak, ám a „Csővezeték” nagyjából középen és a gömb, az épület tetején, tökéletesen felismerhető. A Kopernikusz #1 közepén található, balra a „Shuttle Sziklától”

 

 

„Csövek és boltív”

G-5b rácspont

 

    

 

Jobbra a „Csövektől”, halványan látható egy boltív. Törékeny látványából adódóan, egyfajta támasztó-szerkezet lehet.

 

Színes változat a kontrasztok kiemelésére.

 

 

„Barlang és Pára”

F-5a rácspont

 

    

 

Tekintélyes barlangnyílás jellegű objektum a Hegyhát 2 mentén. A fehéres rész talán párára utal, habár közel sem olyan tisztán kivehető, mint más esetekben. A helyzete már elve meglehetősen szokatlan.

 


 

Szokatlan alakzatok a 3-as hegyhát térségében, Kopernikusz #1

 

„Emelkedő út”

„B” jelű szekció, F-4-től, H-4 rácspontokig

 

 

Az egyik legjobb igazolás a „kézzelfogható” bizonyítékokra olyan szokatlan jelenség, mely igen nagy, és emiatt könnyű észrevenni, amikor az ember kis léptékű rendellenességeket keres. Azonban, habár igen nagy, elég nehezen illeszthető be a léptékbe, ráadásul éppen a szemünk előtt van. A fenti felvételen enyhén emelkedő hosszú utat láthatunk, keresztül a képmezőn. Figyeljük meg a „vonal” alatt közvetlenül a textúrát és a színeket. Igen finom szemcsés kőzet, vagy sóder, mely betakarja a környező területet. PONTOSAN úgy fest, mint a Földön épített lejtős rámpák. Középtájon számos fekete, szögletes objektum látható a vonal mentén. Túl aprók, hogy részleteiket felismerjük, de elegendőek a figyelem felkeltésére.

 

 

 

Színkiemelt változat

 

 

„Emelkedő út”

„C” jelű szekció, I-4-től J-4 rácspontokig

 

 

Az előző út folytatása, az előző képtől jobbra eső szakasza, miután egy hegy mögött elveszik látómezőnkből. Ez a szakasz még magasabban van, és továbbra is igen fimon részletezettségű. Ezt a részt jobban megvilágítja a Nap, révén más szög alatt világítja meg. Szenteljünk figyelmet e rész „porosságának”, pontosan ugyanennek lehetünk tanúi, ha egy jármú végighajt egy homokos úton, számos kis „porfelhőt” hagyva maga után. Látható egy párafelhő is jobb oldalt.

 

 

„Emelkedő út”

„A” jelű szekció, D-4-től F-4 rácspontokig

 

  

E felvételen az első képen látható emelkedő út bal oldali folytatását láthatjuk. Továbbra is enyhén lejt és egyben emelkedik. Az út keresztezi teljes szélességében az #1 felvételt. Közepe táján, fehér keretben, egy egészen különleges forma látható. Megvizsgáljuk ezt a részt külön is.

 


 

Emelkedő út

 

 


 

 

„Az erőd”

E-4 rácspont

 

    

 

Szögletes sziluettet látunk az emelkedő út túlsó oldalán, amint egy másodlagos platón pihen. Jobbján és ballján két további alakzat látható, azt sejtetve, ezek további objektumok. A bal oldali valamiféle gépezetnek tűnik, a jobb oldali pedig valami lépcsős struktúra. A középen lévőt illettük „Az Erőd” néven, hiszen alakja emlékeztet egy ilyen jellegű épületre, a „zászlórudakkal” a falak tetején. Erre a szokatlan objektumra más alkalommal is visszatérünk.

 


 

Szokatlan formák – a Kopernikusz #1 felvételén, egy hegyhát tetején

A-3-tól B-3 rácspontokig

 

 

 

 

„Gépezet és füst”

A-3a rácspont

 

         

 

Olybá tűnik, mintha újabb „daru” lenne a felvételen, vagy „exkavátor”, teljesen egyértelmű és jelentős fényvisszaverő-képességű füstfelhőt kibocsátva.

 

 

         

 

A fehér füstfelhő mögött szögletes és négyzet alakú struktúrák csoportját látjuk. A színezett változaton a kocka alakú objektum fekete füstöt ereget! Alatta gömbök és csövek csoportját láthatjuk. Az egész látványosság egy hasadék-szirt szélén található.

 

            Újabb változat                                      Felcímkézve        Ugyanez a Kopernikusz #5-ös felvételen

 

 

„Tartály-AB”

A-3b rácspont

 

    

 

Ez a szerkezet a hegyhát mentén található és igencsak hasonlatos a Földön látható méretes, lapos benzintartályokhoz. Alaprajza kerek, árnyéka is jól kivehető.

 

 

„Struktúra-AC”

A-3c rácspont

 

         

 

Távolabb jobbra ugyannak a hegyhátnak a térségében, újabb rejtélyes alakzat…

 

 

„Tartály-AD”

B-3a rácspont

 

    

 

Kerek szerkezet sötét tetővel és lefelé haladó csövekkel.

 

Ha valaki alaposabban megnézi a nagyított képet, jól láthatja, hogy a csövek lefelé, a hegyhát oldalán vezetnek. Erős a gyanú, hogy további számos struktúra találhat a bal oldalon, ám a felvétel túl zavaros ahhoz, hogy ki lehetne őket pontosan venni.

 

 

„Kosaras Exkavátor”

B-3b rácspont

 

         

 

Olybá tűnik, mintha két kosaras exkavátort látnánk egymás mellett. A bal oldalit részletesebben is bemutatjuk. Sötét füstfelhő ismét csak látható, miként néhány gömbforma is a középső területen.

 

         

 

„Kosaras exkavátor”

 

A pontos összehasonlítás végett.

 

 

„Barlangok”

H-3a rácspont

 

    

 

További lehetséges barlangbejáratok- vagy nyílások a bal oldalinak kettős íve van.

 

A Kopernikusz #1 felvételen található, pontosan a hegyhát alatt a kép közepe táján.

 

 

Vissza a nyitólapra