Általam szerkesztett, tördelt, lektorált, kiadott és forgalmazott kötetek

0

sdfsdf

sdfsdf

Beszerezhetők dedikálva: aranykonyvek@freemail.hu

Érdeklődni: + 36 30 528 1481

 

Beszerezhető:
aranykonyvek@freemail.hu
+36/30-5281481
evakatko@gmail.com
+36/20-4706650

Arany Könyvek Kiadó
ISBN: 978-615-6581-10-5

Tevékenységem évtizedei a szegedi Móra Ferenc Múzeum falai között teltek, ahol minden év március 15-ét megelőző napokban felmerült az igény, hogy méltóképpen emlékezzünk meg az 1848-as szabadságharc hőseiről. Ekkor újra meg újra szembesültünk a ténnyel, hogy alig rendelkezünk tárgyi emlékekkel ebből az időből, de Magyarország többi múzeumai sincsenek sokkal jobb helyzetben e téren, vigasztaltuk gyakran magunkat. Így évről évre tettünk közszemlére két 1848-as zászlót, egy honvéd atillát, egy Kiss Ernő inget, Kossuth mellényét, három tarsolyt, lőportartót és néhány fegyvert. A páncélszekrény mélyéről ilyenkor szoktuk elővenni a nagy becsben tartott Kossuth tűt is. Szülők, tanárok már-már régi ismerősként tekintenek ezekre a műtárgyakra, miközben gyermekeiket vagy osztályaikat vezetik körbe a múzeumban.
Közben (különösen 1989 óta), terjedt a hír szakmai körökben – amit hittünk is meg nem is – hogy Aradon bezzeg ki tudja hány1848-as tárgy rejtőzik feltáratlanul. De ha léteznek is, vajon milyen állapotban lehetnek, sajdult fel a féltés és aggodalom bennünk. Mindenesetre kíváncsiságunk egyre növekedett, bár remény a megismerésre kevésbé kecsegtetett. 

 

Beszerezhető:
aranykonyvek@freemail.hu
+36/30-5281481
sikila66@gmail.com
+36/30-5041023

Arany Könyvek Kiadó
ISBN: 978-615-6581-07-5

Tokai-Kiss Éva alias Ave K. Kaito korábban több – magazinokban, irodalmi lapokban és antológiákban megjelentetett – sci-fi és fantasy novella, vers, illetve egyéb cikkek, tanulmányok írója, akit mindig is érdekeltek a misztikus, spirituális témák, ezzel együtt az ősi világok, a letűnt korok történelme, illetve az olyan kérdések, hogy miért is születtünk erre a bolygóra, hogyan keletkezett a világunk, vagy hogy mi is az a lélek? Ezúttal az írónő első regényét tartja a kezében a Kedves Olvasó, mely mű megszületésének elsődleges célja nem volt más, minthogy felkeltse az emberiség figyelmét a tudatosságuk mihamarabbi és minél magasabb fokú felemelésére.…

I. rész - Lenni vagy nem lenni? - Egy hétköznapinak induló történet a nem túl távoli jövőből, s egy Háttérhatalom, ami totális káoszba tolta az egész emberiséget, főként a magyarságot. Egy amnéziás lány, tele titkokkal, s egy különös fémgolyó, ami néha furcsa fényjeleket sugároz. Egy paraképességekkel bíró tanár, s egy rejtélyes kutatócsoport. Egy remete mágus és egy föld alatti Beavatott Központ. Sok-sok kaland és fordulat, míg végül fény derül a lány valódi kilétére, mint ahogyan arra is, hogy milyen fantasztikus szerepe lesz ennek a tisztaszívű és nagylelkű teremtménynek, aki végül az egész társadalomban, sőt az egész Földön is, komoly változásokat generál.

II. rész - Hamvából a Főnix - A cselekmények helyszínei meglehetősen kiterjednek: több naprendszer, újabb planéták, asztrális sík. Más rezgésszinten élő emberek és lények. A földi emberiséget fenyegető újabb katasztrófa, s egy ellenséges idegen faj inváziója. Árulás és bosszú. Magyar beavatottak küzdelme, szíriuszi barátok és a Galaktikus Szövetség. Főhőseink harca a bolygónk népének tudatossági szintje emeléséért, s egy közelgő Esemény, ami megválasztja, hogy kik léphetnek tovább a következő evolúciós szintre. A történet végén pedig kiderül, hogy mi is az a kitüntetett szerep, amire a sors Annát kiválasztotta, s ami az egész magyarságot is közvetlenül érinti.

Az író végső célja pedig nem más, minthogy az olvasók az utolsó sorokhoz érve kissé gondolkodóba essenek avégett, hogy az írás tartalmának vajon a fantasztikum, az összeesküvés-elmélet, avagy a rideg valóság képezi-e a nagyobb hányadát…

 

Beszerezhető:
aranykonyvek@freemail.hu
szentesiapi@gmail.com
+36/30-5281481
+36/30-9386387

Arany könyvek
ISBN: 978-615-6581-09-9

Előszó
Az első két könyvem a mindennapjaim érzelmeinek leírásait tartalmazza, esetenként versesebb formában.
A harmadik könyvem a mindennapi atrocitásokról, a jó és rossz dolgokról szól egy ember mindennapjaiban. Történések saját magam és más által megélt dolgokról, életem megtapasztalása és ennek leírásai, az én nézőpontomból.
A véleményem szerint az az ember tud hiteles lenni, aki elméleti és gyakorlati megtapasztalás segítségével bír egy bizonyos álláspontot kialakítani, de ami fontos, hiteles véleményt adni.
Az emberi közönyösség a mai világban, a felelősség fel nem vállalása, a narcisztikus felfogás, a más hibáztatása a mai kor népbetegsége.
A szeretet, az igazságosság, a tisztelet, mint a dinoszaurusz, kihalóban.
Ne hagyjuk ezeket az értékeket elveszni, figyeljünk egymásra, és ezt a kis időt próbáljuk meg minőségben, szeretetben megélni.
Ajánlom e könyvet azoknak, akik egy egyszerű, kétkezi munkás látószögét akarják megismerni.
Jó szórakozást!
Németh Gábor 2023. 04. 26fsdfsdf

 

Beszerezhető:
aranykonyvek@freemail.hu
dezintegracio@citromail.hu
+36/30-5281481
+36/70-5849911

Borító: Aranyi
Krisztina

Arany Könyvek
ISBN: 978-615-6581-02-0

Sziasztok, Aranyi Krisztina vagyok, és 1991-ben születtem Szentesen.
Jelenleg Kölnben élek a fiammal.
A történetek és a versek egész életemben lenyűgöztek. Akkoriban, amikor csak próbáltam valahogy belül túlélni, a változatos és őrült gondolatok segítettek színt és örömet adni. Egy bizonyos ponton, ahelyett, hogy csak olvastam volna őket, elkezdtem magam is írni néhányat.
Verseket, amelyek teret engednek az értelmezésnek. Serkentő gondolatokat tartalmaznak, a belső énnel és magával az élettel is foglalkoznak.
Rövid történeteket, amelyek elkalauzolnak a bohókás ételek, az angyalok, a kentaurok és az elfek világába, és olyan világokba, amelyek a belső fájdalommal is foglalkoznak. Meglehetősen változatosak, amilyenekkel rit-kán találkozni, ám mégis, egy cím alatt egyesülnek, amely senki mellett nem megy el érzéketlenül: Szerelem, élet és küzdelem.

Hallo, mein Name ist Krisztina Aranyi und ich wurde 1991 in Szentes geboren.
Im Moment lebe ich mit meinem Sohn in Köln.
Geschichten und Gedichte haben mich mein ganzes Leben schon fas-ziniert. In einer Zeit, in der ich nur versucht habe innerlich irgendwie zu überleben, halfen mir die bunten und verrücken Gedanken, Farbe und Freude zu geben. Irgendwann fing ich an, statt sie nur zu lesen, auch selbst welche zu verfassen.
Gedichte, die gerne Raum zur Interpretation lassen. Gedanken anregen und sich mit dem Inneren und dem Leben selbst beschäftigen.
Kurzgeschichten die euch in Welten bringen von verrückten Lebens-mitteln, Welten von Engeln, Zentauren und Elfen und Welten die sich auch mit dem Innerlichen Schmerz beschäftigen. Sie sind unterschiedlicher wie sie selten zu finden sind, aber vereinen eine Überschrift welche an niemanden vorbei geht: Lieben, Leben und Kämpfen.

 

 

Arany Könyvek
ISBN: 978-615-6581-05-1

XXIII. János pápa életébe került, amikor a II. Vatikáni zsinat összehívásakor jelezte, hogy egyúttal a Szent Biblia teljes felülvizsgálatát is kezdeményezi. Ugyanis a zsidó-kereszténynek nevezett Szentírás ószövetségi része nem zsidó! Az Újszövetséget viszont háromnegyed részben az a Pál rabbi írta, aki Jézus követőit halálra kereste. Pál rabbi világnézete alapján hamisították meg a maradék egynegyed részt, következésképpen, az Újszövetség semmiképpen sem tekinthető kereszténynek, azaz Jézus-hitűnek.

Számos kiváló tudós (pl. R. Ellis, I. Finkelstein, A. Osman, T. L. Thomson, P. R. Davies, és sokan mások) több évtizedes kutatást követően bizonyította, hogy Dávid és Salamon csupán törzsi szövetségben élő pásztorok törzsfőnökei lehettek, ha léteztek egyáltalán. Semmi, de semmi nem igaz abból, amit az Ószövetségben nekik tulajdonítanak. Ámde, egyik-másik egyiptomi fáraóra tökéletesen illenek a bibliai leírások! Ezen fáraók személye is immár ismert. Ráadásul, a fáraók korában Egyiptomban - is - (ó)magyarul beszéltek és írtak.

A XVIII. dinasztia fáraói korában kapott szárnya Hermész Triszmegisztosz filozófiája, amely később a gnosztikus keresztények világnézetébe is szervesen beépült. Ám ahogy Pál rabbi nézetei győzedelmeskedtek a Niceai Zsinaton 325-ben, valamennyi ókori filozófus mindahány munkájára a megsemmisítés várt. A Római Egyház elvetette Jézus eredeti tanításait, s kicserélte olyasmire, aminek tízmilliók estek áldozatul, mint „eretnekek”.

A világ azonban változik, uralmuk a végéhez közeledik.

Arany Könyvek - 2023.

ISBN - 978-615-6581-05-1

 

A kötet a szerzőnél rendelhető meg:

szentesiapi@gmail.com

 

Németh Gábor vagyok. 1971-ben Szentesen születtem. A Szentesi Deák Ferenc iskolában jártam az első három osztályt, aztán a Hámán Kató iskolába jártam, negyediktől-nyolcadikig. A Csongrádi mezgében folytattam tanulmányaim, Növénytermesztő Gépész Szakon. Az iskola után nem dolgoztam a szakmában, hanem gyerekkori álmom, és apám családi tradíciójára, sofőr lettem. Ezt a mai napig élvezettel csinálom. Fuvarozó vállalkozó lettem. Majd 1989-ben megismertem életem nagy szerelmét, akivel 1993-ban házasságot kötöttem, és három fiúval ajándékozott meg. 2000-ben elsajátítottam és megszerettem a veszélyes fák vágását, ami szintén nagy szerelmem.

2018 augusztusában lett egy komoly balesetem, ami miatt rokkantnyugdíjas lettem. Így ráérek írni. Autószállítást csináltam – még csinálok néha–, és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Közben írok kb. 20 éve. 2020-ban feleségem beadta a válópert, ami most ért véget 2023. 06. 08-án. Ez hozta ki a vers írást ebben a formában, és elkezdett 50 felett dolgozni bennem a tudat, hogy vágyom a történelemből egy szeletre, hogy emlékezzenek rám. A minden napjaim, a pozitív gondolatteremtés határozza meg! Élvezem az életem! Van egy új párom, aki támogat mindenben, és ami erőt ad még elviselni a nehéz időszakokat. Nevetünk együtt minden jó és rossz dolgon, és együtt sírunk, ha kell. A további terveim, hogy folytatom az írást, amíg élek.

Arany Könyvek Kiadó

ISBN: 978-615-6581-06-8

 

Herczeg Fazekas Andrea: Vízjelek

Beszerezhető a szerzőnél: andimama73@gmail.com

Vízjelek - vízjegyek
- víz legyek?
Az vagyok. Ízlelek
- tíz helyett - rímelek…
Hallgatok. Azért, hogy Ti
mindannyian lássatok és halljatok.
(Akik akartok.) Segítség –
Veríték, írásom bevésték
Nem kőbe – keríték,
Majd mindet tűzbe veszíték.
Éreztem - feladom!
De mégis uralom –
a sérülést magamon.
Tollamat ragadom –
írásom nem adom.
(Fel.) Olvasd, ha nem alszol,
körmöltem magamról,
mégis mind Neked szól,
(s Rólad.) Huszonhét éve már,
megírom, ami fáj,
ami szép, ami kár,
akár a vén határ.
- Várok. … hogy mindezt megosszam,
Velősen, nem hosszan.
Adjak egy szeletet –
mi őszinte Szeretet.
(Tőlem.)

Arany Könyvek Kiadó

ISBN 978-615-6581-03-7 

 

A Baghy-család története

Dokumentum-gyűjtemény

Beszerezhető a szerzőnél:

Katkó - Bagi Éva: evakatko@gmail.com

Hősünk egy alföldi kisvárosban középparaszti család negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot a 19. század hajnalán.[1] Kortársaival egyetemben pásztorkodott, pusztákon fütyörészett, lovak hátán nyargalászott, birkákat terelt. Nézte az elvonuló felhőket a réteken és mesés kincsleletről, gazdagságról ábrándozott. Ha esténként elcsendesült a gazdaház udvara, az asztal körül szállt a rege a félhomályban. Nagyapa meséi távoli ismeretlen tájakra repítették. Képzeletében megelevenedett a Füleki vár élete ahol ősei katonáskodtak és vívták török elleni harcukat. Látta ősapját a Fejedelem zászlói alatt harcolni és az ő szemébe is könny szökött, amikor a hűséges számadó juhász története következett. A juhász, az elárvult három fiúval és a megmaradt birkacsordával délre vándorolt az Alföldön, míg végül már nem látták tovább a Mátra csúcsait és a végtelen pusztaság elrejtette őket a császár bosszújától. A juhász árnyékos homlokkal nézte a körülötte ténfergő fiúkat és megfogadta, életét áldozza azért, hogy a nemzetes úr (aki felkarolta őt nagy árvaságában) fiai felnőhessenek, és emberi életet élhessenek.[2] A kisgyermek képzeletét is megragadták ezek az ősi történetek és elhatározta, hogy ő lesz az, aki családja nevének tekintélyét visszaszerzi és egész életében borsot fog törni az idegen hódítók és azokat kiszolgáló honfitársai orra alá.[3]

[1] Csongrád, 1800.10.09.

[2] Borsodi László ötrészes sorozatot közölt a Magyarság folyóiratban, melynek alaptörténetét a nábob unokája, István szolgáltatta. Az írói fantázia által kiszínezett családi legendárium ezután alapmű a szerteágazó leszármazottak számára. 21. old.

[3] A családi legendárium szerint Bagi János, Füleken élő birtokos Rákóczihoz csatlakozott a szabadságharcban. Mivel a szatmári béke után halálbüntetés várt volna rá, a fejedelemmel ő is Rodostóba menekült, aztán áttért az iszlám hitre, és pasa lett. Fiai Magyarországon maradtak, összesen száz birkájuk maradt. Gyalog mentek az Alföldre, a középső fiú letelepedett Kecskeméten. Molnár Inasként kezdte, később tíz szárazmalma is volt a városban, leszármazottai később jegyzők, polgármesterek lettek a városban. A legkisebb, György pedig Csongrádi birtokos lett és az ő leszármazottai alkotják könyvünk szereplőit.

Kiadás: Arany Könyvek Kiadó - 2023.

ISBN 978-615-6581-04-4

 

 

Érdeklődni: aranykonyvek@freemail.hu

Tudományos-ismeretterjesztés, oknyomozás

 

A kötet elején megismerhetjük az időlátó gép megépítéséhez szükséges elméleti alapokat - a Világegyetem különböző sugárzásai, térszerkezete, valamint az idővel kapcsolatos tudás alapján. Ezek az ismeretek számos kérdést és lehetőséget vetnek fel. Néhány példa: Vajon megismerhetjük-e a történelmünket a maga igaz valóságában? Megcsodálhatjuk-e valaha a piramisokat egykori szépségükben? Hallhatjuk-e Jézust szólni a saját fülünkkel? - Ez utóbbi adatott meg Pellegrino Ernetti atyának, az időlátó gép feltalálójának, az 1950-es és 60-as években.

1950-es években kutatócsoportjával, melynek tagja volt Enrico Fermi és Wernher von Braun is, megépítette a Kronovízort, az időlátó gépet. Segítségével „közvetítéseket” láttak és hallottak a múlt eseményeiről. Jelentős részt vállalt a találmány kidolgozásában a portugál De Matios professzor, valamint egy japán Nobel-díjas fizikus is, Jukava Hideki. A fejlesztés költségeit a Vatikán fedezte.

Ernetti atya, a feltaláló, egyben a Velencei Zenei Konzervatórium docense is volt, majd kinevezték a Vatikáni Zenei Titkárság igazgatójává. Így került szoros kapcsolatba XII. Pius pápával. Az akkori egyházfő nagyon örült a bencés szerzetes találmányának, mert a túlvilág, az öröklét létezésének bizonyítékát látta benne. XII. Pius pápa a Biblia kijelentéseit ugyancsak szerette volna alátámasztani a készülék segítségével. Ez bizony korántsem sikerült.

XII. Pius utóda, XXIII. János, jelentős egyházügyi reformokat jelentett be, összehívta a II. Vatikáni Zsinatot, aztán nagy hirtelen meg is halt.

A készüléket állítólag szétszedték és elrejtették. És ha nem?...

Kötetében Arany László - az időlátó gép elve köré építve - gyökeresen új világképet vázol fel. A valósághoz sokkal közelibb, a valóságon alapuló világképet. Eközben – szigorúan tudományos alapokra helyezve – bemutatja a négy tér- és négy idődimenziós világmodellt.

Munkájában igazolja számos mai, általánosan elfogadott elmélet helytelenségét és tarthatatlanságát valódi, és szigorúan ellenőrzött körülmények között elvégzett kísérletek segítségével. Feltárja az idő és a tér tényleges szerkezetét – esetenként földönkívüli fajok fizikájára építve. Belemerül a kvantumfizika világába éppúgy, mint az oksági lánc problémáiba. Vizsgálja a parajelenségeket, rendszerbe foglalván és magyarázván őket. Elméleti utazást tesz az élet és a halál mezsgyéjére, és még azon túl is. Az öröklét titkát kutatja.

Kötetének végén nemcsak az időlátó gép fizikájának elvi alátámasztását nyújtja, hanem megadja az időgép és a térhajózás elvi alapjait is. Kopernikuszi jelentőségű fordulatot hoz mindazok gondolkozásába, akik munkáját elolvassák.

Könyvének nyelvezete egyszerű, könnyen érthető, bizonyításai helytállóak és szilárdak. Az új tudományos világkép mellett egy élhetőbb, igaz és becsületes emberi társadalom képét is felvázolja.

ISBN 978-615-6581-00-6

 

 

Érdeklődni:

aranykonyvek@freemail.hu
bodifelixvagyok@gmail.hu

Bődi Félix:

Az utolsó Halhatatlan

Műfaj: fantasy

Borító: Gáspár Jázmin

Előszó

Ez a könyv, amelyet a kezedben tartasz egy ismeretlen világot rejt. Dórmin kegyetlen világát, hol halhatatlanok vívják véget nem érő csatáikat, halandók szolgálnak gyalogként rettegett játékukban. Egy kaotikus világban hol az Istenek nem az embereknek teremtették a földet, hanem a Sárkányok büszke népének. Megismerheted, hogyan éli az életét egy végtelen idővel rendelkező halhatatlan kéksárkány. Megismerheted, milyen az emberek élete egy olyan helyen, melyben ők csakis mellékszereplők egy ádáz küzdelemben. Megismerheted milyen élet vár ezen két faj közös gyermekeire a félsárkányokra. Megismerheted azon szerencsés halandókat, kik mágiatudónak születtek, s azokat, kik iskolában tanulták ki a varázslatok létrehozásának minden trükkjét. Lehet boldog vége egy olyan történetnek, ahol az első teremtett faj uralkodik a többieken? Létezhet szerelem halandó és halhatatlan között? Kérlek, amikor ezt a könyvet kinyitod, kicsit engedd el a rohanó élet minden gondját. Mikor Dórmin világába lépsz, érezd a szellőt mely a hajadba túr, halld a hideg északi hó ropogását, érezd az Arany Bika fogadó tölgygyökér sörének szúrós szagát. Légy részese a világomnak, ha csak egy kis ideig is! Jó szórakozás kívánok!

ISBN: 978-615-6581-01-3

 

 

Azt mondják „a versírás maga a nyugalom” - és ez fejezi ki a legjobban ezt a világot. Igaz, hogy 16 éves vagyok, de úgy gondolom, hogy bármilyen korosztályban lehetséges. Nekem egy szerelmi csalódás által jött a versírás az életembe és ezeket az érzelmeket tettem bele a verseimbe. Úgy hiszem, hogy nagyon sok tinédzser és felnőtt érzett már így vagy most is így érez, de fel a fejjel, hiszen mindig van kiút akármilyen elveszettnek is érezted/érzed magad! Ha nem tudod, hogyan fejezd ki a boldogságot, a bánatot, a csalódást, akkor a versírást ajánlom!

Nagyon köszönöm azoknak, akik támogattak engem, főleg Bagi László tanár úrnak, aki nagyon sokat segített nekem. Illetve Arany Lászlónak, aki elkészítette ezt a verses kötetet. Nem utolsó sorban a családomnak, a barátnőimnek, a barátomnak és mindenkinek, akik bíztattak, hogy ne hagyjam abba!

Szentes, 2022.

Kiadás: Arany könyvek

Érdeklódni: bliznakluca09@gmail.com

ISBN 978-615-01-7006-0

fsdfsdf

fsdfsdf

fsdfsdf

Fiatal koromban elhatároztam, megírom majd életem regényét. A kereskedelemben eltöltött tartalmas 40 évem adott ehhez alapot. Változó életünkben egy mégis állandó: a szükséglet.

Eladó, vagy vevő vagy? Egyik biztosan, én éppen mindkettő.

A „Vedd és vidd” mögött aktív életek emberi sorsok, érzelmes ér értékek vannak.

Aki valaha is gyakorolta ezt a szakmát, bár sohasem írta le, mégis átélt hasonló helyzeteket. Nekik nosztalgia céllal ajánlom könyvemet. Másoknak, mint nő és anya tárom elé küzdelmes napjaim történetét, sajátos öniróniámmal. Minden pillanatban az elérhetetlen elismerésért.

Szarvas, 2022.

Kiadás: Arany könyvek

ISBN: 978-615-01-6427-4

Rendelhető: aranykonyvek@freemail.hu  
vagy
   + 36 30 5281481 

dfsdf

fsdfsdf

sdfsdf

 

 

A XX. század derekán, Szentesen született hölgy meséli el megaláztatásokkal, tragédiákkal, csalódásokkal, szenvedésekkel és gazdag tapasztalatokkal teli életét – kora gyermekkorától egészen napjainkig. Az általa megélt fizika- és lelki fájdalmakat némileg szokatlan stílusban tárja az érdeklődők elé, abban a reményben, hogy tanulságként szolgál-szolgálhat. Egyúttal valós emléket állít egy letűnt(?) történelmi korszaknak is.

Mert hiszen: Egyszer-kétszer megbocsátunk, aztán SOHA TÖBBET!

 

Szentes, 2022.

Kiadás: Arany könyvek

ISBN: 978-615-01-5599-9

Rendelhető: aranykonyvek@freemail.hu   

vagy   + 36 30 5281481

iii