Dr. Mesterházy Gábor: Paleonardo

- részlet a szerző készülő könyvéből -

(...mely már soha nem fog elkészülni, a doktor úr 2010- nyarán elhunyt)

 

Lássátok feleim szemetekkel…..

 

1975-ben Csönge határában kőeszközöket és kavicsra  készült rajzokat találtam. Illetékesek szerint ezek csak annak látszanak, mindössze kődarabok és rozsdás kavicsok. Megtekinthetik őket a tárlóban. 1983-ban ugyanott került elő az a kavics, amiről a kiállítás szól. Színe kívül vörös, belül fehér, alakja természetellenes, régi törések nyoma és vésésszerű anyaghiányok látszanak rajta. Fél éves, 24 óra/nap keresés és meditálás után, egy áramszünetes estén kiderült, hogy gyenge de pontos irányfények hatására árnyképek rajzolódnak ki a felszínen. A kő pozíciójának, a fények irányának és számának változtatásával tizenkilenc képet sikerült találni. Ennél sokkal több van rajta. Nagyvonalú portrékat, egy két alakos ábrázolásokat, állatfejet például medvét lehetett látni. A látvány megtekintése után a kép meglátása olyan fajta kellemes érzéssel járt, mint azt a „varázslatos képek” nézői közül átélhették azok, akik képesek voltak meglátni ezeket. Olyan érzés, mintha hirtelen feltisztulna az ember látása. 1993-ban számítógépre vittem a képeket. A nagyítások lehetőségét kihasználva derült ki, hogy az ábrázolások részletezőek, helyenként fotorealisztikusak.

És még valami, az hogy a kép a képben technikát alkalmazva miniatűr ábrázolások tömkelegét lehet látni. Például a „Finálé” főalakjának köpenye helyén, valójában az előadás közönsége látható. Ha egy kép nagyságrendileg más léptékű, mint a bele rajzolt másik kép, akkor ez nem zavarja a látvány élvezhetőségét. A képeknek tehát A és B szintje, helyenként pedig B-ben a C szintje is van. Ezeket a miniatűröket is évekig tanulmányoztam,  és lassan- lassan, a halvány tónusokban különböző apró foltok képpé álltak össze. A keresés folyamata olyan, mint egy nagyon elkopott freskó restaurálása. Önkényesen nem húzhatunk vonalakat a foltokon keresztül csak azért, mert a fantáziánk szerint ez éppen segítené a sejtett kép kibontakozását. Minden folt, a legkisebb is része a keresett képnek, értelme és jelentősége van. A fantáziának csak a képi kontextusok keresésében van helye. A képeken még sok a megoldatlan részlet, de ismerik a mondást „..a megismerhető végtelen, az élet rövid, a tapasztalat csalóka, s az ítélet nehéz…”.

1983-ban egy kavicsnak látszó pendrájvot találtam. Hogy kik és milyen módszerrel kódolták felszínén az információkat, azt ne kérdezzék tőlem, mert nem tudom. Tartalmilag sem kívánom elemezni a látottakat. Nem vagyok kultúrtörténész, sem időutazó és nem is én olajozom szorgalmasan a csillagok tengelyét. Csak rajzolom, amit látok

 


"Áldozat"

  

  

Részlet.  Az arcképet, melynek valós mérete 12 x 7 mm, a tigris körmén alakították ki. Talán volt egy tébolyult uralkodó, akinek a "Tigris körme" volt a megkülönböztető jelzője.

 


 

"Azt gondolták tréfa, pedig nem az volt"

 

 

 

Részlet. A kép az energia, a robbanóanyagok és az emberek viszonyáról szól. Ezen a részleten egy majom menekül a medve szájából. A szimbolikus ábrázolás értelme: az erő foglyul ejti az okosságot, mondhatnánk, "rossz kapitány rabja lett a jó".

 


 

"Betelt a pohár"

 

   

 

    

 

A kép főalakja és a táltos

 


 

"Finálé"

 

    

 

Részlet. A kutyamaszkot viselő mutatványos egy kutyapárt esket. Bal kezében tüzet tart, ez a kéz műkéz. valódi kezének egyik ujja a kapcsológombon van, amelyikkel nyilván a tüzet lehet fellobbantani.

 


 

"Idegenek között"

 

    

 

Részlet. A család.

 


 

"Kábulat"

 

    

 

Részlet

 


 

"Komédiások"

 

    

 

    

 

Részlet. A sztár és a színészfejedelem

 


 

"Teremtés"

 

    

 

Részlet. A mécses. Ha a különböző tónusú foltok nem lennének egy szándékosan rajzolt kép elemei, akkor képtelenség lenne elkészíteni a rajzot.

 


 

"Megy a gyűrű"

 

 

 

A teljes kép alsó csoportja: A szétdúlt család

 


 

"Megy a gyűrű"

 

    

 

Részlet. A kép jobb oldali csoportja

 


 

"Memento mori"

 

    

 

Részlet. A fiatal arcról rémület sugárzik. ha jobban szemügyre vesszük, akkor látható, hogy arcának egyik fele csontos koponya-részletekből áll. jobb és bal keze is sérült, homlokába kődarab fúródott. a halál hírének szimbolikus alakja.

 


 

"Mr. Alkohol"

 

 

 

Részlet. ittas férfi vigyorogva nyalja poharaiból a karjára loccsant italt. balra tőle két ivócimbora: egy idősebb nő és egy hatalmas poharat emelő férfi. Felettük egy palack szájából süvítő alkohol gőzből két figura bontakozik ki, egy "cicababa" és egy "izompacsirta". ők jelenítik meg, hogy a két cimbora az alkohol hatása alatt minek képzeli magát.

 


 

"Szexbeszéd"

 

    

 

Részlet. Valós nagysága 8 x 4 mm. a fiatalember kissé részvétlenül és megelégedve szemléli a képen látható borzalmat: két férfi küzd, az egyik darabokra tépi a másik arcát. magyarázatul az árnykép rejtett része szolgál: az öncélúan művel szex így semmisíti meg az ember egy.éniségét.

 


 

"Szexbeszéd"

 

    

 

A kép egy 20 x 14 mm-es részlete. a kép rekonstrukciója évekig tartott. A férfi két markában hemzsegnek a szexuális megnyilvánulásokat szimbolizáló figurák, emberek és állatok. A férfi fején mosolygó kígyó terpeszkedik, farka hegye szinte gúnyolódva mutat a férfi önfeledt arcára.

 


 

"Veszélyes út!

 

    

 

Részlet.

 


 

"Vimanák kora"

 

 

 

A repülésről szól. Egy férfi széttárt karjaival a repülést imitálja és élményeit meséli a hallgatóságnak. Nyakába egy gyermek csimpaszkodik. A hallgatóság egyik tagja, egy dél-amerikai bennszülött, hitetlenkedve mutat kisujjával egy szkafandert viselő családra, akinek női tagja viszont egy repülőgépre mutat. A szereplők gesztusai, mint ahogy az egész kép hangulata természetes, kedélyes. Egy europer megjelenésű, tudósnak imponáló arcú férfi tapogatja a gépet, őszinte csodálattal, a mellette látható fiú arcán hasonló kifejezés. A kép jobb alsó részén ábrázolt pilóták megjelenése is pátoszmentes, ők is természetesen viselkedő alanyai egy riportnak.

 

 

Vissza a nyitólapra