Arany László: Merénylet a Vatikán ellen?

– avagy „Ki kardot ránt, kard által vész el.”

kutatási anyag - 2006.

 

A Római egyház történetét teljes mélységében átjárják a háborúk. Az elmúlt két évezred során egyre másra léptek fel az „igaz hit védelmezői”, kezdve az apostolnak nevezett Páltól egészen George W. Bushig, s okozták sok-sok millió ember halálát. Jézus követőinek lemészárlása már kétezer éve folyik. Vajon beteljesül a jézusi jóslat? Vajon meddig folytathatja a magát „kereszténynek” hirdető egyház a jézusi tanítástól messze elrugaszkodott tevékenységét?

 

 

A kereszténység eredete

Mostanra már a széles nyilvánosság is megismerhette a 2000 évvel ezelőtt történt események részleteit. Azt, hogy Jézus Galileából származott, hogy Mária Magdolna nemcsak egyszerűen a „szeretett tanítvány” volt a számára, hanem sokkal több. Azt is megtudhattuk, hogy Jézus igen sokfele járt a világban, nyilvános fellépése előtt, és „kereszthalála” után is. Egyiptomban és Indiában egészen biztosan járt, hiszen sírja Kasmír államban van, de talán a mai Angliáig is eljutott élte során.
Nem vallásalapítóként lépett fel, hanem a szeretet-tanítás hirdetőjeként. Példabeszédeit az apostolok és közvetlen követői őrizték meg, „evangéliumok” formájában. Evangéliumokból közel száz forgott közkézen, a Nagy Konstantin – egyébként pogány, s csak a halálos ágyán megkeresztelkedett uralkodó -, által elrendelt „kanonizáció előtt.

 

 

1. ábra. A Jézus tiszteletére emelt szentélyt Srinagarban nemcsak keresztények, hanem hinduk és muzulmánok is látogatják. Jézus a mozlimok szemében is prófétának számít, főként azonban példamutatóan igaz embernek.

 

Jézus követőit már az első pillanatokban üldözték. A Mester halálát mindössze 100 évvel követően Ireneus püspök már eldöntötte, ki az „eretnek” és ki nem az. De már Pál korában elkezdődtek a könyvégetések. Mindezek ellenére az ősi szövegek egy része fennmaradt, a legjelentősebb forrásuk a Holt-tengeri tekercsek, illetve a Nag Hammadi (Nagy Harmat?) Könyvtár. Ez utóbbi tartalmazza az örökre elveszettnek hitt gnosztikus evangéliumok jó részét.

 

 

2. ábra. Ireneus nevezte először a „hivatalos keresztény tanítástól eltérőket” eretnekeknek.

 

Az előkerült ősi szövegekből megtudhatjuk, hogy Jézus apostolai soha nem léptek európai területre – Mesterük halálát követően -, és azt is, hogy a Római Egyházat nem Péter apostol, hanem az ugyan apostolnak tartott, ám Jézussal soha nem találkozó, sőt, Jézus követőit házról-házra halálra kereső, Pál alapította.

A Római Egyház jézusi tanítás ellenessége nem állt meg az őskeresztények üldözésével. Véres leszámolásokban pusztították a gnosztikusokat, a manicheusokat, a nesztoriánusokat, Bogumil követőit, az albigenseket, a keleti keresztényeket, a szent földi „megszállókat”, a protestánsokat, a „vadakat”, a „boszorkányokat”, mindenkit, de mindenkit, aki az uralkodó dogma számára pusztán gyanús volt, vagy csak ráfogták.

Össze sem lehet számolni azon milliókat, akiknek vére a Római Egyházhoz közvetlen vagy közvetve tapad.

 

Keresztes háborúk - pápaság

Ha szétnézünk a világban, lényegében ma is keresztes háborúk folynak. Ki beszél már A Jézus által tanított „szerető és megbocsátó Mennyei Atyáról”?... Inkább mintha valamilyen „bosszúálló isten” szerepében tetszelgő (tömeg)gyilkosokat látnánk…

 

3. ábra. I. János Pál – a „mosolygós” pápa. Átfogó vatikáni reformtervei miatt saját bíborostársai összeesküvésének áldozata lett.

 

A katolikus hívek nagyjából másfél milliárdos tömege igen vonzó azok számára, akik e másfél milliárd ember feletti uralomra vágynak. Azt hinnénk, a Római Egyház központja a világ legbékésebb, leginkább kegyelemmel teli és egyik legszentebb helye, ahol a hívők átérezhetik „Jézus földi helytartójának” közelében, ez egész csodálatos jézusi tanítást, mintegy testközelből. A helyzet ezzel szemben az, hogy a Vatikán mindig is híres volt botrányairól. A régebbi korokban ugyanúgy a hatalom megkaparintása dominált arrafelé, ahogyan most is. Ha valamelyik pápa valakinek útban volt, egyszerűen meggyilkolták. A XX. Században legalább két pápát öltek meg, más kutatók szerint akár négyet is. Nem biztonságos pápának lenni… I. János Pál szeretett volna visszatérni a jézusi tanításhoz. Saját bíboros társai mérgezték meg. XXIII. János pápa szerette volna megreformálni az egyházat. Hirtelen szívroham végzett vele…. És sorolhatnánk.

 

 

4. ábra. XXIII. János pápa. Ő az egész kereszténység megreformálását tűzte ki célul a II. Vatikáni Zsinat összehívása révén. „Váratlan szívroham” végzett vele…

 

Meglehetősen „homályos” a pápaság hozzáállása a II. Világháborút követő eseményekhez. De a mai világpolitikához is. Mintha a pápa és környezete szeretne bizonyos köröket „Isten szemében jobban tetsző gyermekeknek” feltüntetni.

Mindezek mellett köztünk élnek a magukat már-már messiási küldetéssel felruházó hadvezérek, mint amilyen George W. Bush. Persze, nem vele kezdődött. Talán könnyebb lenne azokat az országokat felsorolni, akiket az USA nem támadott meg a 230 éves fennállása óta, mint akiket igen. A szuperhatalmat jelentő Egyesült Államok háborút viselt olyan „hatalmas nemzetbiztonsági kockázatot jelentő” országok ellen is, mint Grenada. Legtöbben még a térképen sem találnánk meg… Ha csak a legutóbbi hatvan évet vesszük, jól követhetjük az USA politikáját. Semmitől sem riadnak vissza, cinizmusuk határtalan.

 

2001. szeptember 11.

Nemrégen hozták nyilvánosságra a Pentagon elleni  támadás videofelvételét. Teljesen egyértelműen kiderül ebből (is) hogy semmiféle repülőgép nem csapódott be az épületbe. Sokkal inkább egy cirkáló-rakéta. A szem- és fültanúk sem láttak-hallottak semmiféle repülőgépet. És persze, az adott épületszárny „véletlen” szinte üres volt. Ahogy az ikertornyok is majdnem. Furcsa mód, szinte alig volt benn ember. Voltak akiknek szóltak, aznap ne menjenek be. Még Jackie Channak is, hogy elmarad a tervezett filmforgatás… Építészmérnökök pedig már szinte azonnal jelezték, azok a tornyok egyrészt össze sem dőlhettek volna, ha pedig már összedőltek, akkor nem úgy és nem akkor kellett volna összedőlniük. Egyben felhívták a figyelmet az összedőlés előtti másodpercekben arra repülő furcsa helikopterre, valamint az épület alján kicsapódó füstpamacsokra….

 

 

5. ábra.  Ebbe a bő másfél méteres lyukba, a Pentagon falában, egy egész utasszállító csapódott 2001. szeptember 11-én – legalábbis az amerikaiak ezt állítják….

 

Megvolt tehát az indíték a „bosszúra”. Azt csak igen kevesen merték szóvá tenni, hogy utasszállító géppel azokat a manővereket melyeket láttunk, s melyeket látnunk kellett volna a Pentagon esetében, a világon mindössze néhány ember képes végrehajtani csak, s nem egy hat hét alatt kiképzett pilóta. De erről igyekeznek hallgatni. Mindenki „terroristának” számított innentől kezdve, aki csak a legkisebb mértékben gyanússá vált. A szövetségesek pedig híven részt vesznek a „bosszúállásban”. Szemrebbenés nélkül „terroristának” bélyegezték a hazájukat védő irakiakat, kurdokat, palesztínokat és mindenkit, akik nem feleltek meg az amerikai érdekeknek. Hogy civilek százezrei is meghaltak, „járulékos veszteség” – mondta az amerikai elnök. Az Egyesült Államok, az „emberi jogok élharcosa” szemrebbenés és lelkiismeret furdalás nélkül vetett be tömegpusztító fegyvereket Irakban is: foszforbombákat, atombombát, s egyebeket. Ily módon segítve „megértetni” az iraki néppel a demokrácia „lényegét”.

 

„Ki kardot ránt…”

2000 év keresztényüldözés nagy idő. Mélységesen fájó az, hogy a keresztényeket és nem keresztényeket éppen a Római Egyház, illetve követői üldözik legintenzívebben. Minden agresszív rendszer magában hordozza önmaga sorsát és bukását. Mindössze idő kérdése az, mikor száll vissza annak a fejére mindaz, aki ennek az egésznek az elindítója és szítója.

Hihetetlen mennyiségű fegyver van világunkban. Hitetlen mértékű az a felelőtlenség, ahogy ezeket őrzik, már ha egyáltalán őrzik. Bárki hozzájuthat, aki ártani akar és bárhova el tudja juttatni, ahova csak akarja. Bárkinek eszébe juthat, hogy az üldözések, háborúk honnan indulnak és bárkinek eszébe juthat, hogy mindennek véget vessen. Hiszen, aki „Kardot ránt, kard által vész el.”

Rómában leginkább valamiféle „piszkos bombától”, azaz radioaktív anyag szétszórásától tartanak. Erre vonatkozóan számos jóslat is rendelkezésre áll, a leghíresebbek Nostradamus versei, de említhetjük Malakiás jóslatait, de a harmadik Fatimai titkot is. Ahogy Jelcin elnökválasztási vetélytársa, Alekszandr Lebegy tábornok 1998-ban nyilvánosságra hozta, nagyságrendileg 100 db bőröndméretű atombombájuk tűnt el, melyről fogalmuk sincs, hogy éppen merre jár. Az atombőröndökkel kapcsolatban Sztanyiszlav Lunyev, a KGB-től a CIA-hoz átállt tiszt, szintén 1998-ban kijelentette, hogy valamennyi NATO országba telepítettek belőlük, s Magyarország NATO-ba lépése esetén természetesen Magyarországra is fognak. A telepítést a Specsznaz (Szovjet Különleges Egység) bonyolítja. Az atombőröndök az adott államra egyértelmű fenyegetést jelentenek, de politikai zsarolás céljaira is felhasználhatók.

Természetesen Moszkvában azonnal cáfolták a hírt, ám Alekszej Jablokov orosz tudós, Borisz Jelcin egykori tanácsadója, a Nemzetbiztonsági Tanács volt tagja a következőkre hívta fel a világ figyelmét: „Ezek a különös atomfegyverek a KGB utasítására készültek a hetvenes években. A küllemükre aktatáskát formáló atomfegyverek ereje 1 kilotonna, egyenként százezer ember elpusztítására alkalmasak. Egyetlen személy is képes működésbe hozni.” A magyar szakértők természetesen próbálták elbagatellizálni a dolgot.

Egy esetleges ilyen, vagy hasonló támadás esetén a környék több száz évre lakhatatlanná válna, szennyeződnének a vizek, a növényzet, minden. Az egész világnak, minden kormánynak azon kellene fáradoznia, hogy ilyesmi soha se következhessen be. Ebben mindenekelőtt a Római Egyháznak kellene elől járnia, példamutatással, úgy, hogy visszatér a jézusi tanításhoz, és azonnal beszünteti az „eretnekek” üldözését és kiátkozását.

 

Mi fog történni?– a jóslatok szerint

Lucia Santos, fatimai látnoknak, 1917-ben a 3. titok kapcsán a következő látomása volt: Angyalt láttunk, bal karjában lángoló karddal. A belőle kitörő lángok mintha elemésztették volna a Földet. (...) A hatalmas fényben, amely maga az isten, hasonlóan elmosódva, ahogy az emberek képe a tükör előtt elhaladtukban jelenik meg, egy fehér ruhás püspököt láttunk, érzésünk szerint magát a szentatyát. Más püspökök, papok, egyházi férfiak és nők haladtak át egy nagy városon, amely félig romokban hevert. Bizonytalan léptekkel, fájdalommal és gyásszal telve haladtak, és imádkoztak a szerteszét heverő holttestekhez tartozó lelkekért. Amikor a hegy tetejére értek, az ott álló hatalmas kereszt tövében a fehér püspököt katonák egy csoportja golyókat és nyilakat kilőve megölte. Ugyanígy végeztek egymás után a többi püspökkel, pappal, egyházi férfiakkal és nőkkel, illetve különböző rendű és rangú emberekkel. A kereszt két karja alatt két angyal állt, amelyek összegyűjtötték a mártírok vérét, és ráhintették azokra az lelkekre, akik Isten felé haladtak.

IX. Piusz Pápa, 1878: „Nagy csodák jönnek, amelyek az egész világot elkápráztatják. A csodát a forradalom győzelme előzi meg. Az egyház rendkívül sokat szenved. Szolgáit és vezetőit kigúnyolják, megkínozzák majd mártírhalált halnak.

Juan de Vitiguerro (13. század): „A pápa lakhelyet változtat, az egyházat 25 hónapig, vagy még tovább senki nem védelmezi. Az idő alatt nem lesz Rómában pápa. Sok szenvedés után új pápát választanak azok közül, akik túlélték az üldöztetéseket.

X. Piusz Pápa. Egyik audienciája során 1909-ben az egyházfő transzba esett. A jelenlévők pisszenni sem mertek. Néhány pillanattal később Piusz kinyitotta a szemét, felemelkedett a helyéről és hangosan kiáltotta:Borzasztó amit láttam! Vajon én leszek az, vagy valamelyik utódom? Ami bizonyos, hogy ez a pápa kénytelen lesz elhagyni Rómát, és a Vatikánból kivonulva papok holttestei között gázol.” Piusz ezután figyelmeztette a jelenlévőket, életében nehogy továbbadják, amit elmondott. Halála előtt nem sokkal Piusznak újabb látomása támadt. "Láttam egyik utódomat, aki azonos nevet viselt és a hittestvérei holttestein átlépve menekült. Valamilyen búvóhelyen menedéket talál, de nem sokkal később szörnyű halált hal. Ez a felfoldulás nem lesz más, mint az idők végezetének kezdete.”

A Tours-i látnok (19. század): Mielőtt kitörne a háború, az ennivaló egyre kevesebb lesz és megdrágul. Kevés munkát találnak a munkások, az apák hallják, ahogy a gyermekeik ennivalóért sírnak. Földrengés támad, és jelek a Napon. Végül sötétség borítja be a Földet. Amikor mindenki abban bízik, hogy itt a béke, elkezdődik a felfordulás. Forradalom tör ki Olaszországban, és szinte egy időben Franciaországban. Az egyház egy időre pápa nélkül marad.

Sziklába zárt János (14. század): „A világ vége felé zsarnokok és ellenséges bandák rabolják ki az egyházat és a klérust, minden értéküket elhurcolva, és közülük sokat mártírrá téve. Akik őket a legtöbbet gyötrik, azok élvezik a legnagyobb tekintélyt. Ekkor lesz, hogy a pápának és bíborosainak tragikus körülmények között Rómából olyan helyre kell menekülnie, ahol nem ismerik őket. Száműzetése alatt a pápa szörnyű halált hal. Az egyház szenvedései minden korábbit meghaladnak. Isten szent pápát emel trónra, örvendeznek az angyalok. Ez a férfiú istentől megvilágosodva szinte a teljes világot újjáépíti. Mindenkit az igaz hitre terel.

Szent Senanus (6. század): „Hamisság jellemzi majd azokat az embereket, akik bíróként ülik a törvényt. Apa és fiú között jogviszály támad. Az anyaszentegyház klérusa a jogtalanság és arrogancia rabja lesz. A nők elvesztik gyengéd érzelmeiket és házasságon kívül férfiakkal élnek együtt.

Barthalomäus Holzhauser (1613-1658): „Gonosz idők ezek, évszázad tele veszéllyel és katasztrófával. Eretnekség mindenütt, és az eretnekség követői uralkodnak csaknem mindenhol. Isten nagy csapást enged az egyházára. Az eretnekek és zsarnokok váratlanul bukkannak fel, betörnek az egyházba. Olaszországot megszállják, Rómát elpusztítják. Felégetik a templomokat és mindent elpusztítanak.

Barthalomäus Holzhauser: „Az egyház ötödik korszaka, amely 1520 körül kezdődött, a szent pápa és az erős uralkodó eljövetelével ér véget. Utóbbit "isten segítségének" nevezik, mert mindent helyreállít. Az ötödik korszak fájdalmat, pusztítást, megalázást és szegénységet hoz az egyháznak. Jézus Krisztus a népét szörnyű háborúkkal, éhínséggel, pestissel, járványokkal és más katasztrófákkal tisztítja meg. A római egyházat eretnekséggel gyengíti. Ez a bukás, felfordulás és kivégzések korszaka. Kevés lesz a Földön azon keresztények száma, akik túlélik a kardot, a járványokat és az éhínséget.

 

Szent Malakiás szerint az utolsó előtti pápa van a trónján

A pápákra vonatkozó kb. 450 évvel ezelőtt készített lista 108. bejegyzése a Flos florum (virágok virága) néven jellemzett VI. Pál (1963-1978), akinek milánói érseki címerét valóban három hercegi liliom ékesítette. A De medietate Lunae (a félholdból) I. János Pál (1978) volt, aki reformokat beharangozó, gyanúsan rövid (alig 33 napos) uralkodását éppen félholdkor kezdte.

A 1978-ban a pápai trónt elfoglaló II. János Pál a sorban a 110., a rá vonatkoztatott leírás pedig De labore Solis ("a nap vajúdásából", azaz "a napfogyatkozásból"). Karol Wojtyla, Krakkó érseke 1920. május 18-án született a lengyelországi Wadowicében, egy napfogyatkozás idején. Aki kötve hiszi, hogy volt éppen azon a napon napfogyatkozás, utánanézhet.

A Malakiás-lista innentől kezd érdekessé válni. A 111. szám alatt jegyzett pápa a Gloria olivae "az olaj(fa) dicsősége" jellemzést kapta. A jelenlegi pápa. Talán arra utalva, hogy bortermő vidékről származik. Vagy másra, ami esetleg ezután derül ki.

Utána szám nélkül következik Petrus Romanus (Római Péter, vagy római szikla), akinél az egyetlen hosszabb szöveg szerepel. "In psecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremędus iudicabit populum suum. Finis." Eszerint amikor ez az illető kerül a pápai trónra, a végső üldözés után "Róma leromboltatik, és a félelmetes Bíró fogja ítélni az ő népét. Vége."

 

Nostradamus

 

2/3.

A Nap heves tűze miatt a tengereken

Negrepont körül félig megsülnek a halak;

A lakosok jönnek és összeszedik őket,

Eközben Rodoszon és Genovában nincs elég élelem.

 

Atomrobbanás? Kisbolygóbecsapódás? Tömeges éhínség a tengerpartokon.

 

2/5.

Amidőn fegyvert és levelet zárnak egy halba,

Egy ember jön elő és háborút kezd,

Messziről jön flottája a tengeren,

Az olasz part közelében bukkan fel.

 

Tengeralattjáró hozta a fegyvert magával? A pápaság központját támadja? Tengeri flotta kíséri a tengeralattjárót? Vajon milyen felségjel alatt hajózhatnak?

 

2/30.

Aki Hannibál pokoli isteneit

Feltámasztja, terrort hoz az emberiségre

Soha annyi borzalmat, ennél rosszabb napokat

Nem közöltek a lapok a múltról, mint amennyit Bábel hoz a rómaiakra.

 

Bábel, másként Babilon a mai Irakban található. Azonban Iránt is előszeretettel nevezik Perzsiának. E két ország valamelyike hoz végül csapást a kereszténység központjára?

 

2/41.

A nagy csillag hét napig lángol,

A felhők miatt két nap bukkan fel:

A nagy szelindek egész éjszaka vonyít

Amikor a nagy pápa megváltoztatja lakhelyét.

 

Atomtámadás Róma ellen? Üstökös, Szupernóva, vagy a atomrobbanás utóhatása? A felhő netán „gombafelhő”? A nagy pápa a mostani lehet, vagy a következő, aki egyben az utolsó pápa is lesz. Ebben az esetben csak évek múlva várható a vers beteljesedése. Lehet az is, hogy az újonnan választott Pápa önként helyezi át tartózkodási helyét.

 

2/62.

Mabus aztán rövidesen meghal, nemsokára

Embereket és állatokat iszonyatos pusztítás sújt:

Azután hirtelen láthatóvá lesz a bosszú,

Száz, kéz, szomjúság, éhínség, amikor eljő az üstökös.

 

Mabus = Osama Bin? A szörnyű pusztulás különleges eseményt jelez. Talán az ő halála vezeti be a végső eseményeket? Vajon melyik üstökös lehet az, amelyik eljön? Bizonyára nagyon fényesnek kell lennie, ha Nostradamus ekkora jelentőséget tulajdonít neki.

 

2/64.

Genova lakossága kitikkad az éhségtől és a szomjúságtól,

A közeli reménységben csalódnak:

A megrázkódtatás idején a Cevennes-i törvények uralják,

A nagy kikötő nem tudja fogadni a flottát.

 

2/65.

Hanyatlik a zöld terület , nagy katasztrófa

Éri Amerikát (Ny-Európát?) és Lombardiát.

Tűz a hajón, pestis és fogság,

Merkúr a Nyilasban, Szaturnusz halványodik.

 

A környéket nagy csapás éri. A Római kormány is elköltözik biztonságos helyre? A kikötő is veszélyes hely lesz? A szomszédos országok kormányai nem segítenek. Természeti vagy katonai csapás következtében súlyos gondok támadnak. A „pestis” súlyos járványra utal.  Vajon ki a fogoly? A „hajó” kifejezés Nostradamusnál a Római Egyházat is jelentheti: azaz Vatikánt felperzselik ténylegesen, vagy átvitt értelemben.

 

2/71.

A száműzöttek Szicíliába jönnek

Megmenteni az éhezéstől a különös nemzetet:

Napkeltekor cserbenhagyják őket a kelták,

Életüket megmenti az ész, a király csatlakozik.

 

2/72.

A kelta hadsereg bajba kerül Olaszországban,

Mindenfelé konfliktus, és nagy veszteség:

Olaszok futamodnak, Oh, franciák visszaverve!

Ticinó közelében, a Rubiconnál bizonytalan csata.

 

2/73.

A Garda-tó partjától a Fucino-tóig,

A genfi-tótól Orguion kikötőjéig:

A három karral született háború képét jósolja,

Három korona közt a nagy Endymionnak.

 

2/74.

Sensből, Autunból jönnek majd egészen a Thone-ig

Hogy átkeljenek a Pireneusok hegységen:

A nemzet, mely Ancona Mocsarából indul:

Nagy csapatokban követik őket szárazon és vízen.

 

2/75.

A riasztó madár hangját fogják hallani,

A lélegző padló csövénél;

Olyan magasra megy fel egy véka búza ára,

Hogy az ember embertársát falja fel.

 

71. Dél-olasz események, éhezés – vajon mi okból? Kelták (angolok?) Szicíliában?

72. Támadás Olaszország ellen, s a francia segítség nem elég hatékony?

73. Három királyságból álló állam belső viszálya, vagy három nemzeté?

74. Olaszország elleni invázió?

75. A különös hangú repülőgépek ellen a pincébe menekülnek, az élelem elvész, az ember kannibállá lesz.

 

2/81.

Tűz az égből a város majdnem leég,

Ismét víz fenyegeti Deucaliont,

Szardíniát Pun flotta zaklatja majd,

Miután a Mérleg ki fog lépni az Oroszlánból.

 

A város valószínűleg Róma. Olyan erejű légitámadást kap, hogy kiürül a térség, árvíz fenyeget, miközben afrikai hadak támadják Dél-Olaszországot.

 

2/89.

Egy napon a két nagy mester barát lesz,

Nagy hatalmuk tovább látszik növekedni:

Az új föld hatalmának tetőpontján lesz,

A vérembernek újraszámlálás.

 

Anglia és USA. (Az eredeti szövegben a barát helyett a „megfelezett” szó is érthető. Talán az azonos nyelvre utal?) A jelen kor. Utalás a szavazatok újraszámlálására és Bush tömeggyilkosságaira? A szöveg utolsó sora franciául: Au sanguinaire le nombre racompté. Kicsit megváltoztatva az eredeti elválasztást: Au sanguinaire… megtalálhatjuk az egyik, illetve: Au sanguinaire…  a másik felet. Az „Új föld” kifejezés az egydollároson látható „Új Világrend” (Novus Ordo Seclorum) kifejezésre utal?

 

2/93.

A Tiberis közvetlen közelében arat a halál:

Kevéssel előzi meg a nagy árvizet:

A hajó vezetőjét megfogják, a hajófenékbe viszik,

A kastély és a palota lángokban.

 

Támadás Róma ellen? A hajó kapitánya lehet a pápa, akit az alagsorba menekítenek, vagy elfognak: (lásd. 2/65)  A pápai palota és a római fellegvár leég. A támadásban a Tiberis gátjai is megsérülhetnek, hiszen áradás következik. A halál mértéke tömeges.

 

3/10.

Még nagyobb csapás vérengzés és éhség után,

Hét alkalommal éri el a tengerpartot:

Monaco éhezik, elfoglalják, fogságba vetik,

A görnyedt nagy embert vasketrecbe zárják.

 

A Rómát ért csapás mellékhatása? Ki lehet a „görnyedt nagyember”? Talán az idős pápa?

 

3/40.

A nagy színházat újból helyreállítják,

A kockavetés megtörtént, a hálókat kivetették:

Az elöljáró túlságosan kifárad a lélekharang húzásában,

Elpusztítják a régen kifeszített íjjak.

 

Támadás Róma ellen, sok a halott. Az elöljáró a pápa? A támadás kiváltó oka sokáig érlelődött? Csapda? Az „íjjak” itt is szerepelnek, mint a fatimai 3. látomásban. Róma újjáépítéséről van szó?

 

7/9

Miközben a sas és a kakas egyesül Savonában

A tenger Keleten és Magyarország,

A hadsereg Nápolynál, Palermónál, Anconánál menetelnek,

Róma, és Velence egy szörnyű kiáltás a Barbárok miatt.

 

Mohamedán benyomulás Olaszországba. (A Barb’ szó esetleg Aenobarbus, a Rőtszakállú rövidítése lenne?) Vajon mi béníthatja meg a szövetségeseket, hogy senki sem segít?

 

Nostradamus jóslataiból arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy Róma ellen támadás készül. Ez a támadás minden bizonnyal atom (vagy atom jellegű) támadás lesz, a négysorosok összevetéséből legalábbis ez következik. A partvidék lakhatatlanná válik, a római kormány, illetőleg a pápaság intézménye összeomlik. Az új pápa menekül. Elődjét esetleg megölik a támadók. A segítségnyújtás gyenge, illetve későn érkezik. Perzsák szállnak partra és foglalják el a térséget. Ha az értelmezések helytállóak, és a más szerzők által említett jóslatok és a Nostradamus által leírt történések ugyanarra a korra vonatkoznak, akkor következtetésként levonhatjuk, hogy mindezek akár néhány éven belül is bekövetkezhetnek.

A jövő csak lehetőség, nem elkerülhetetlen tény. A világ politikájának vezetőinek és az egyházak vezetőinek kezében ott a döntési lehetőség, a hatalom, hogy a jóslatok végzetükké válnak, vagy elkerülhető balsejtelemmé. Ha semmit nem tesznek a jézusi tanítás megvalósítása érdekében a Róma Egyház vezetői és az általuk így vagy úgy irányított politikusok, a pusztulás elkerülhetetlen.

 

 

Vissza a nyitólapra